Už od poloviny června budou zákazníci obchodů Tesco opět moci podpořit neziskové a příspěvkové organizace z okolí jejich obchodu v již šestém kole programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Zpřihlášených projektů nyní odborná komise vybere 270 projektů, pro které budou naši zákazníci hlasovat v 90 regionech v ČR. Celkem společnost Tesco rozdělí postupujícím projektům 5 040 000 korun. Hlasování bude probíhat ve všech prodejnách Tesco od 17. června do 14. července 2019.

Během šestitýdenní přihlašovací fáze odevzdaly neziskové organizace celkem 565 přihlášek se svými projekty. „Projekty se nejčastěji zaměřují na pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, na rodiny a jednotlivce v tíživé životní situaci, na vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých a také na rozvoj komunitního života a okolního prostředí,“ uvedla Pavla Mikešová, koordinátorka společenské odpovědnosti Tesco. Výjimkou však nejsou ani projekty zaměřené na podporu vědy, sportu a kultury.

REKLAMA

Přihlášené projekty nyní posuzuje odborná komise složená ze zástupců odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti a vybraných zaměstnanců společnosti Tesco. Úkolem je prověřit transparentnost, důvěryhodnost a udržitelnost projektů a také jejich dopad na komunitu a potenciál pro zapojení členů komunity.

Stejně jako vminulosti, i vtomto kole mají hlavní slovo zákazníci. Za každý nákup obdrží upokladny žeton, jehož prostřednictvím následně mohou hlasovat pro projekt, který jim je svým zaměřením nejbližší či nejsympatičtější. Veškeré projekty, které budou součástí hlasovací fáze, získají od společnosti Tesco finanční prostředky. Vítězové získají na realizaci projektu 30000Kč, projekty na druhém místě 16 000 Kč a projekty na třetím místě 10 000 Kč. Konečné pořadí soutěžících projektů Tesco oznámí v týdnu od 29. července.

REKLAMA