narodni_muzeum_prahaV říjnu letošního roku spustilo Národní muzeum novou webovou prezentaci sbírkových fondů českých muzeí a galerií. Stránky eSbírky.cz už dnes hostí sedm paměťových institucí a je na nich vystaveno kolem deseti tisíc sbírkových předmětů.

Stránky se snaží být co možná nejvstřícnější jak k odborné, tak i k široké laické veřejnosti. Jsou zaměřeny především na volné procházení sbírek, a to jednak podle zastoupených institucí, jednak podle dalších kritérií, jakými jsou typ sbírky, datace či místo původu. Tak je možné prohlížet například fotografické kolekce z několika institucí zároveň.

Některé sbírky v on-line prezentaci jsou ukázkami z fondů participujících institucí, jiné tvoří velmi rozsáhlé celky, které mohou být užitečné i pro specializované badatele. Kromě fotografií sbírkových předmětů je nově možné nahrávat do prezentace také zvukové záznamy. Národnímu muzeu umožní v nejbližší době tato funkce vystavit například rozsáhlý zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa, který spravuje Československé dokumentační centrum. Esbírky obsahují i bohaté informace o zastoupených institucích a o jednotlivých částech jejich fondů; množství textů vzniká přímo pro publikaci na eSbírkách. Obsah stránek se neustále obměňuje a vyvíjí. Kromě průběžného rozšiřování prezentace jsou některé z nejzajímavějších artefaktů představeny v kategorii Předměty měsíce s delšími doprovodnými texty.

Nová webová prezentace vznikla prvotně jako prostředí pro sběr a odesílání digitálních dat do Europeany (Evropské digitální knihovny) – a právě na propojení s ní je kladen při vývoji aplikace stále velký důraz. Europeanou se inspiruje řada interaktivních aplikací. Z eSbírek je možné odesílat fotografie sbírkových předmětů v podobě elektronické pohlednice eCard, v dalších fázích vývoje se počítá s virtuálními výstavami a uživatelskými účty, jež umožní návštěvníkům kreativně pracovat s obsahem prezentace.
REKLAMA