trojsky_zamekPražská Národní galerie připravila pro příznivce umění od 1. dubna novou stálou expozici Akordy modernosti, kterou mohou zájemci zhlédnout v pražském trojském zámku. Návštěvníkům se tak nabídne příležitost porovnat díla předních českých malířů krajinomalby.

Expozice Akordy modernosti představuje celkem 39 děl předních českých malířů krajinomaleb z přelomu 19. a 20. století.

Návštěvníci budou mít možnost vidět malby českých umělců, jakými byli Otakar Nejedlý, Vincent Beneš, Antonín Hudeček, Jaroslav Panuška, Václav Špála, Antonín Kubíček, Zdenka Braunerová a další.

"Mnoho obrazů Národní galerie dosud nevystavovala ani nezapůjčila na jiné expozice a návštěvníci tak mohou sledovat proměny vizuální formy klíčové pro zrod českého moderního umění," řekla kurátorka výstavy Sandra Baborovská.

Výstava se námětově soustřeďuje zejména na krajinu, jejím hlavním záměrem je však sledování proměny formy od romantické krajinomalby, přes expresionistické tendence až po impresionistické znázornění.

"Vření forem a různých stylů bylo při sestavování expozice velmi zajímavé a dobrodružné," uvedla Baborovská.

Výstava je doplněná secesními plastikami Vladislava Šalouna a Jana Štursy. "Považovala jsem za důležité doplnit malby soudobými plastikami, které tvoří jakýsi protipól krajinomalby," dodala Baborovská.

Stálá expozice na zámku v Troji je pro návštěvníky otevřená vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin s výjimkou pátku, kdy je od 13 do 18 hodin.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA