strahov3Skvost, který se podařilo dokonale zrestaurovat, těmito slovy pochválil ve čtvrtek prezident Václav Klaus dva roky trvající restaurátorské práce ve Filosofickém sálu Strahovského kláštera v Praze. Náklady rekonstrukce se vyšplhaly k částce 50 milionů korun.

Rozsáhlé opravy zahrnovaly restaurování unikátní nástropní malby znázorňující duchovní vývoj lidstva. Musela být sňata nevhodná přemalba a úpravy z 50. let 20. století, aby mohly být následně provedeny umělecké lokální retuše.

Kompletní restaurátorská činnost se týkala úprav skříní, schodišť, podlah a také plastik. Kvůli rekonstrukci se muselo vystěhovat asi 50 tisíc knih. "Je to skvost, kulturní poklad a jsme na něj pyšní. Jsem rád, že se toto dobré dílo podařilo," dodal Klaus.

Návštěvníci Strahovské knihovny mohou také navštívit multimediální expozici, která nabízí soudobý model Strahovské knihovny, nástin vzniku a poslání premonstrátského řádu, Strahovské knihovny a cyklus deseti obrazů se scénami ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta a artefakty sloužící při oslavách přenesení jeho ostatků do Prahy.

Strahovský klášter byl založený roku 1140, knihovnu založil o tři roky později olomoucký biskup Jindřich Zdík s podporou pražských biskupů Jana a Oty, českého knížete a pozdějšího krále Vladislava a jeho ženy Gertrudy.

Filosofický sál nechal v poslední čtvrtině 18. století vystavět opat Václav Mayer italským architektem Janem Ignáciem Palliardim na místě původní sýpky. Kromě filozofických knih se v knihovně nachází díla astronomická, matematická, historická i filologická.

Autorem monumentální nástropní malby je vídeňský malíř Anton Maulbertsch, vytvořil ji během šesti měsíců roku 1794 jen s jedním pomocníkem.

Od dokončení v 18. století se sál dočkal komplexní restaurace až nyní.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA