hvizdalaKarel Hvížďala vydává v nakladatelství Portál novou knihu Mardata aneb Vzpoury v žurnalistice. Jde o jeho pátý titul o médiích, v němž se věnuje především dějinám rozhovoru, profilům několika novinářských osobností a esejům o stavu žurnalistiky. Autor s hosty, Petrem Pithartem a Janem Jirákem, představí knihu veřejnosti 5. dubna od 17 hod. v pražském knihkupectví Fišer.

Karel Hvížďala v knize říká: „Prestižní noviny… jsou mardata, což je v jidiš vzpoura.…Pokud se média v komentářích a analýzách nebouří, zrazují své poslání a jsou jen státním věstníkem nebo pop-médiem. Slovo mardata jsem použil v názvu proto, že právě v jidiš a aramejštině se poprvé, dávno před… vynálezem novin a rozhovoru jako žánru, vyučovalo kladení nebezpečných otázek. Na začátku XXI. století… se této dovednosti budeme muset znovu učit.“

Karel Hvížďala koncipoval svou knihu nikoli jako vědecký výklad, ale jako novinářské sondy. Věnuje se historii žurnalistiky, zvláště rozhovoru, bulváru, rešerše a cenzury, připravil profily tří novinářů (Stanislav Budín, Rudolf Augstein, Michal Mareš) a jednoho manipulátora s médii (Miloš Zeman) a přikládá pojednání o současnosti a budoucnosti médií.

Z textu Mardaty je zjevné, že autora současný stav úrovně české žurnalistiky znepokojuje a trápí. Nenabízí však jednoduché rady, jak jej zlepšit, ale odpovědi hledá v historii, v základech samotného novinářského řemesla položených už před mnoha stoletími. „K napsání této knihy mě donutil neutěšený stav naší mediální krajiny a nebezpečné otázky, které si nad ní kladu. Kdysi se říkalo: teprve když dva čtou různýma očima stejný text, mohou si porozumět. Jenže jak si mají porozumět lidé, kteří v době masové kultury a pop-novin čtou podobnýma očima stále stejnější texty?“

Karel Hvížďala se novinařině věnuje už pětačtyřicet let. Jeho zkušenosti a názory jsou umocněny několikaletým pobytem v zahraničí, který mu dal schopnost nadhledu na českou společnost a místní poměry. I proto je Mardata cenným příspěvkem jak pro ty, kdo s médii pracují nebo o ně mají zájem, tak pro studenty středních a vysokých škol zaměřených na žurnalistiku a média.

Karel Hvížďala působí jako novinář a spisovatel. Publikoval na dvě desítky knižních rozhovorů, v Portálu vydal knihu esejů Restaurování slov (2008), rozhovor s Karlem Schwarzenbergem Knížecí život (2008) a s Jacquesem Rupnikem Příliš brzy unavená demokracie (2009) a také se sám stal objektem rozhovoru v knize Interviewer (2010).

REKLAMA