Návštěvnice hudebního cyklu Fakulta v srdci Karlova se s našimi čtenáři rozhodla podělit o své zážitky a pozvat je na další koncert.

Zajímavým hudebním počinem posledních několika let jsou koncerty, které pořádá 1. lékařská fakulta UK v Praze. Dne 1. listopadu 2017 se bude konat již 26. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. Jako autorka kulturních stránek Kultura v hl. m. Praha bych Vás tímto ráda na tuto kulturní akci pozvala. Koncert začíná ve 20:00 v Kostele svatého Apolináře, Apolinářská 439, Praha 2. Na programu hudebního večera je soubor 14 skladeb „Requiem“ od Wolfganga Amadea Mozarta. Na závěr této kulturní pozvánky bych ráda připojila reportáž ze 17. koncertu z cyklu Fakulta v srdci Karlova, který se konal v Kostele sv. Štěpána na Praze 2.

REKLAMA

Dne 17. dubna 2013 se konal 17. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. Pořadatelem tohoto kulturního svátku byla 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze. Zaměstnanci University Karlovy v Praze, ale také posluchači z řad široké veřejnosti si vyslechli před zahájením 17. koncertu úvodní slova, která k přítomným pronesl pan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK. Pan děkan v úvodu vyzdvihl úzký vztah mezi kulturním životem v metropoli a vzdělaností českého národa. Pohovořil o významu poselství nejstarší univerzity ve střední Evropě, která byla založena dne 7. dubna roku 1348. Již tehdy byla naše metropole centrem vědy a kultury. Na těchto historických základech staví naše společnost doposud. Proslov pana děkana byl pro posluchače koncertu přínosem. Přiměl je k zamyšlení nad úlohou a cíli české kultury v 21. století. Po úvodních slovech následoval koncert v podání skvělého hudebního tělesa Piccolo coro a Piccola orchestra pod vedením Marka Valáška. Na programu zazněly skladby z díla Claudia Monteverdiho (1567–1643) Cantate Domino [z: Libro primo de motteti, 1620]; Giovanni Pierluigi da Pale strina (1525–1594) Exsultate Deo; Henryho Purcella (1659–1695) Remember not, Lord, our offences; Petra Ebena (1929–2007) Cantico delle feature, De tempore [3. část cyklu Verba Sapientiae]; Jana Nováka (1921–1984) Odarum concentus pro smyčce [Pět meditací na Horatiovy verše]; Exercitia mathologica [Výběr: Echo, Terpsichore]; Jana Hanuše (1915–2004) Píseň bratra slunce, op. 100; Georga Friedricha Händela (1685–1759) Aleluja [z oratoria Mesiáš HWV 56, 2. část, č. 44]. Atmosféra koncertu byla velmi příjemná. Koncert sklidil u posluchačů obrovské ovace.

S přáním pěkného poslechu 

Ivana Kryllová

REKLAMA