vystava_kralovsky_snatekVýstava s názvem Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310 probíhá od 4. listopadu do 6. února 2011 v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Koná se u příležitosti 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn, informovala ve středu kurátorka Klára Benešovská.

Do projektu se kromě mnoha českých institucí zapojila také vláda Lucemburska, a to především prostřednictvím svého velvyslanectví v České republice, a dále rovněž město Lucemburk. "Tak náročný a rozsáhlý projekt s velkou tuzemskou a mezinárodní spoluprací a exkluzivními zápůjčkami jsme ještě nedělali," řekla Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy.

Výstavu tvoří exponáty rozmístěné ve dvou patrech Domu U Kamenného zvonu. Návštěvníci uvidí kromě jiného Kříž Přemysla Otakara II. a jeho pohřební insignie, hvězdný globus a astronomické rukopisy z Kues, iluminované rukopisy pro pražské kláštery, pražské groše Václava II., relikviáře nebo královské pečeti.

"Největší lahůdkou výstavy je podle mě relikviář sv. Blažeje z Escorialu, který je u nás vystaven vůbec poprvé. Zajímavým exponátem je také Kříž Přemysla Otakara II., který je vyzdoben drahokamy, nebo hvězdný globus," uvedla kurátorka výstavy Benešovská.

Rodina Jana Lucemburského se představuje originálními královskými listinami s pečetěmi, vydávanými ve prospěch města a klášterů. Na výstavě nechybějí ani sousoší z Marienthalu, iluminace kroniky Balduina Lucemburského nebo odlitky soch z náhrobků císaře Jindřicha VII. a královny Markéty Brabantské. Okruh pražského královského dvora prezentují pečeti, listiny a rukopisy spjaté s biskupem Janem IV. z Dražic, relikviáře zhotovené pražskými zlatníky, torza soch z fasády Domu U Kamenného zvonu nebo české mince.

V úvodu druhé části výstavy je důraz kladen na legendu o vlastním příchodu krále Jana do Prahy. "Tato část výstavy vypráví o tom, v jakém prostředí Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna žili, když přišli do Prahy. Věnuje se také řemeslu a počátku cechů," uvedla autorka 2. části výstavy Pavla Státníková.

Návštěvníci se budou moci seznámit i s životem pražských obyvatel na konci 13. století a na počátku 14. století, kdy se formovala městská samospráva. K nejdůležitějším exponátům této části patří nejstarší městská kniha v Evropě - Liber Vetustissimus, archeologické nálezy - předměty ze skla a keramiky, soubor 17 pražských grošů Jana Lucemburského, stavební, užitné či dekorační prvky nebo předměty osobního charakteru.

Svoji roli má na výstavě i sám Dům U Kamenného zvonu s raněgotickými klenutými suterény, přízemním prostorem s původní kaplí, soukromou oratoří či slavnostními sály. "Tento původně gotický městský palác s nárožní obytnou věží symbolizuje setkání přemyslovské a lucemburské dynastie na počátku 14. století," dodala Benešovská.

Jan Lucemburský na český trůn nastoupil po sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou. Korunovace manželů proběhla 7. února roku 1311 v Praze.

K výstavě vychází vědecký katalog v ceně asi 1650 korun a průvodce výstavou, jehož cena by neměla přesáhnout 400 korun.

Výstava bude otevřena denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin. Vstupné se bude pohybovat v cenovém rozpětí 50 až 360 korun. "Na určitou hodinu se bude prodávat limitovaný počet vstupenek, čímž chceme korigovat bezproblémový provoz výstavy," sdělil Milan Bufka, ředitel Galerie hl. m. Prahy, jež se na výstavě rovněž podílela.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA