Další kulatý stůl Vysočiny se zaměřil na energetiku. Hostem diskusního setkání byla předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jedním z témat byla i dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech, které se podle Dany Drábové nevěnuje dostatečná pozornost. Její slova potvrdil i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, pod jehož záštitou kulaté stoly Vysočiny probíhají.

K problematice energetiky nejen v Kraji Vysočina, ale i v Evropě, se vyjádřil také hejtman kraje Jiří Běhounek.

REKLAMA

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA