Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou nepravdivé a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů ve Vaší domácnosti.

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.

REKLAMA

zjistovani kvality vody SCVK 1

zjistovani kvality vody SCVK 2

Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle plánu kontrol pro příslušný rok, který schvaluje krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody.

„Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme. Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás – dodavatele pitné vody na telefonním čísle 840111111,“ dodala Kardianová. Informace o výsledcích rozborů za posledních 12 měsíců najdete také na webových stránkách SčVK přehledně zobrazené v mapě.

ukazatele kvality vody na webu SCVK

Foto: archiv SčVK

REKLAMA