REKLAMA

V budově úpravny vody v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. teď po dobu několika měsíců bude vznikat dispečink, který využije moderní smart technologie. V nově vznikajícím centru bude umístěno vodárenské řídící středisko, které bude dohlížet na běžný provoz vodárenské infrastruktury. Nadstavbou tohoto projektu je však i další nadregionální využití.
 
 
Centrum bude využíváno pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho, výpadek elektrické energie). Pracovníci dispečinku zde budou mít veškeré informace pro případné nouzové zásobení pitnou vodou, centrum bude řídit využití záložních zdrojů a jejich přesuny mezi regióny.  Nové krizové centrum umožní efektivní řízení vodárenského provozu v oblasti.

„Celý projekt by měl být hotov ve druhé polovině roku 2019, náklady na jeho realizaci přesáhnou 80mil.Kč a jsou hrazeny výhradně ze zisku společnosti Královéhradecká provozní, a.s. a Veolia Česká republika. Tyto náklady se nikterak nepromítnou do ceny vodného a stočného,“ doplňuje k tomu František Barák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Jakub Hanzl, generální ředitel Královéhradecké provozní, a.s., představil projekt Smart Centra Hradec Králové, který úzce souvisí s vodárenskou soustavou východní Čechy. „Smart centrum bude sloužit jako dispečink naší společnosti a zároveň jako nadregionální dispečink vodárenské soustavy východní Čechy, bude pomocníkem při managementu nouzového zásobení obyvatelstva v celé oblasti navazující na tuto vodárenskou soustavu“, vysvětluje. „Tímto smart centrem naplňujeme i náš závazek z nabídky na pronájem infrastrukturního majetku z roku 2003, ve které jsme se zavázali k vybudování centra rozvoje pro oblasti dálkového řízení vodárenských procesů“, doplňuje Jakub Hanzl.

REKLAMA

Vybudování krizového centra v Hradci Králové je potvrzením a současně i výsledkem dobré spolupráce mezi vlastníkem vodárenského majetku společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem společností Královéhradecká provozní, a.s., kteří společně zajišťují vodárenské služby ve východních Čechách již od roku 2006.

„Vedle podobných investic do moderních technologií, které umožní efektivně využívat a řídit vodárenskou soustavu ve východních Čechách, hradecké Vodovody a kanalizace s dalšími společnostmi na trase připravují rekonstrukci jednoho z hlavních přivaděčů pitné vody celé soustavy, a to z Teplic nad Metují do Hradce Králové. V příštích pěti letech je jen na hradecké části tohoto vodovodního řádu v plánu výměna potrubí v délce téměř 3 kilometrů“, doplňuje primátor Města Hradec Králové, Zdeněk Fink.

REKLAMA