Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) vybízí zejména starší zákazníky k obezřetnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k násilnému vniknutí do zákaznického centra a odcizení firemního oblečení, upozorňujeme zákazníky, aby po zaměstnanci vodáren požadovali zaměstnanecký průkaz. V uplynulých letech několikrát došlo k výskytu „falešných pracovníků vodáren“. Pod záminkou vrácení peněz za stočné tak došlo k okradení důchodců. Nevěřte návštěvám domácností, které se vydávají za zaměstnance vodáren a požadujte prokázání jejich totožnosti pracovním průkazem.

REKLAMA

Zaměstnanci Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK) se prokazují průkazem, který má velikost běžné čipové karty a kromě názvu společnosti a jména zaměstnance je na něm i osobní číslo zaměstnance a fotografie. Průkaz bez těchto znaků není průkazem zaměstnance SčVK.

Zaměstnanci SčVK nenosí zákazníkům přeplatky v hotovosti ani nevybírají hotovost za dodané služby. V případě jakýchkoliv nejasností si lze informace o zaměstnancích společnosti ověřit na lince call centra 840 111 111.

REKLAMA