Pítka nabízí možnost občerstvit se zdarma pitnou vodou při pobytu ve městě. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) poskytuje vodu do 64 pítek ve městech a obcích Ústeckého a Libereckého kraje. V letošním roce vzhledem k letním teplotám zahájila dodávku vody do pítek o téměř měsíc dříve, než v roce loňském.

pitka ve mestech SCVK 2

REKLAMA

„Naše společnost provozuje pítka, díky kterým se člověk procházející městem může občerstvit. Ručíme za to, že v pítkách teče kvalitní pitná voda. Vzhledem ke zkušenostem je ovšem nutné upozornit na fakt, že pítka slouží k pití. V žádném případě je nelze zneužívat ke sprchování a jiným účelům,“ připomíná tisková mluvčí společnosti Iveta Kardianová. Pítka poničená vandaly se společnost snaží opravit, aby i nadále mohla sloužit občanům.

pitka ve mestech SCVK 1

Foto: archiv SčVK

Tekutiny ideálně doplníte vodou z kohoutku ve Vaší domácnosti. Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy – vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdravotně nezávadná pitná voda.

REKLAMA