Studentka a absolventka ústecké germanistiky, resp. katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zvítězily v celonárodní soutěži o nejlepšího učitele němčiny. Před koncem školního roku proběhlo v prostorách německého velvyslanectví v Praze slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen celonárodní soutěže o nejlepšího učitele němčiny.

 

REKLAMA

Tím se v celorepublikovém měřítku stala studentka ústecké germanistiky Lucie Čechová. Na oceněném 4. místě se navíc umístila rovněž zdejší absolventka, Kateřina Kozáková.

„Ceny Deutschlehrerpreis jsou udělovány výjimečným němčinářům, kteří se obzvláště zasloužili o podporu a propagaci německého jazyka“, komentoval předávání cen Berthold Franke, ředitel pražského Goethe-Institutu, který se do soutěže zapojil jako jedna z pořádajících organizací.
Ceny ústeckým germanistkám osobně předali rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff a první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč.

Bc. Lucie Čechová, která vedle studia již učí na litoměřické ZŠ Lingua Universal, uspěla se svým výukovým projektem Rasende Schüler, jehož název (zuřiví školáci) odkazuje na pražského německého novináře Egona Erwina Kische, zvaného „zuřivý reportér“ (blíže k vítěznému projektu na www.rasende-schuler.webnode.cz). Pro Lucii Čechovou ovšem nejde o první ocenění v této soutěži. Již v loňském roce v ní totiž získala zvláštní ocenění Rakouského ministerstva školství (4. místo) s projektem Co, kdy, kde a jak v Litoměřicích.

Právě toto 4. místo získala letos další ústecká germanistka Mgr. Kateřina Kozáková, která učí němčinu na ZŠ a MŠ Pod Ralskem v Mimoni, za svůj výukový projekt Projektwoche gegen Rechts: Demokratie will gelernt sein! (Projektový týden proti pravicovému extremismu: Demokracii je třeba se naučit!). Ani pro ni to nebylo první ocenění svého druhu, neboť v loňském roce byla se svojí didaktickou diplomovou prací pozvána na prestižní germanistickou konferenci Pragest.
„Tato krásná ocenění dokládají, že naši studenti a absolventi se v praxi rozhodně neztratí. Věřím, že i díky těmto skvělým učitelkám si právě v severočeském regionu lidé uvědomí důležitost znalosti německého jazyka pro osobní i profesní růst,“ uvedla k oceněním vedoucí katedry germanistiky doc. Renata Cornejo.

Soutěž o nejlepšího učitele německého jazyka se letos konala podruhé, a to v rámci kampaně šprechtíme“ v projektu, jenž vyhlašuje Velvyslanectví Spolkové republiky Německo spolu se Spolkem germanistů a učitelů němčiny v ČR. Patronát nad soutěží převzalo Ministerstvo školství ČR a vypsána byla ve spolupráci se Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR.


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

REKLAMA