Nejstarší pavilon Nemocnice Třebíč 9. února 2016 definitivně dosloužil. Stavbu z roku 1902 personál zařízení vystěhoval a předal stavební společnosti PKS ze Žďáru nad Sázavou. Ta je dodavatelem stavby nového „Pavilonu chirurgických oborů“, který starou budovu nahradí.

Pavilon A byl od poloviny loňského roku postupně vystěhováván a nyní je prakticky připraven na demolici. Po specializovaných ordinacích, CT, oddělení ARO, gynekologii a ORL opustil jako poslední letité prostory tým urologie. Nyní v nich začal naplno pracovat vítěz výběrového řízení na stavbu nového pavilonu. „S trochou nostalgie si uvědomujeme, že takto končí jedna z dřívějších dominant Třebíče a místo, kde bylo pomoženo tisícům lidí,“ komentuje okamžiky ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Zároveň je podle ní nutno si připomenout, že zdravotnictví pokročilo od vzniku pavilonu mílovými kroky, a budova už jednoznačně nesplňuje požadavky na poskytování současné péče.

Stavební akce ovlivní celý provoz nemocnice. Uskromnit se musela řada oddělení a výrazně se změní i dopravní situace v areálu, která se mnoha omezeními dotkne i veřejnosti. Pro tu bude uzavřena výjezdová závora od stávající budovy chirurgie (CH), která dlouhé roky sloužila k výjezdu z areálu směrem na Bráfovu třídu. Jediný možný výjezd z nemocnice bude v zadní části nemocnice směrem ke kurtům ve Sportovní ulici. Výjimka bude platit pouze pro pacienty dialýzy a příjezd akutních pacientů k budově chirurgie (budova D a CH), kteří se nově dostanou do této části nemocnice přes provizorní panelovou cestu vlevo po průjezdu hlavní branou, protože příjezdová cesta za budovou staré chirurgie bude stavbou zrušena.

nemocnice trebic planek stavba

„Vzhledem ke změněné dopravní situaci jsme přestěhovali pokladnu parkovacího automatu do blízkosti výjezdu tak, aby klienti a návštěvníci mohli parkovat na kterémkoliv z parkovišť a při výjezdu z areálu přitom parkovací automat neminuli,“ popisuje opatření Eva Tomášová. Další novinkou je zrušení první půlhodiny parkování v areálu nemocnice zdarma. „Z důvodu omezení počtu vozidel projíždějících nemocnicí jsme prvních 30 minut museli nově zpoplatnit částkou 10 korun,“ doplňuje.

Výstavba se týká budov, které jsou v současnosti zažité pod názvy stará chirurgie (A2), stará gynekologie (A1), stará porodnice (G), nová chirurgie z roku 1985 (CH), kotelna (K), stará transfúzní stanice a bývalá budova ředitelství a stará patologie (R). Stavba etapově nyní započne výstavbou nezbytného energocentra v místě bývalé kotelny, následně bude pokračovat od března bouráním budovy A1 a A2, kde vyroste moderní čtyřpodlažní pavilon chirurgických oborů (PCHO), který se následně napojí na rekonstruovanou budovu staré porodnice (G) a provoz operačních sálů (O). Po zprovoznění těchto budov dojde postupně k odbourání nepotřebných budov bývalé transfúzní stanice, budovy ředitelství (R), budovy chirurgie (CH) a skladu medicinálních plynů (Z). V závěru etapy bude dostavěna zbývající část pavilonu PCHO, kde je plánováno umístění magnetické rezonance a nezbytné úpravy okolí objektů a dopravního napojení na stávající komunikace. To vše se bude dít za provozu v jednotlivých etapách.

S ukončením stavby se počítá v druhé polovině roku 2018. Jde přitom o největší investiční akci Kraje Vysočina v letošním roce. Náklady na stavbu se bez vybavení budou pohybovat ve výši 499 milionů korun. „Všem, kteří se podíleli na stěhování, jmenovitě údržbářům, zaměstnancům nádvorní čety i zaměstnancům dotčených oddělení patří obrovský dík,“ uzavírá netradiční etapu práce ředitelka Tomášová s tím, že dělali maximum pro pohodlí pacientů a provoz nebyl přerušen, což by bez enormní aktivity a pracovitosti všech zapojených nebylo možné.