V úterý 20. března proběhlo na svitavské radnici jednání týkající se návrhu sloučení gymnázia a obchodní akademie ve Svitavách. Cílem změny je umožnit zachování oboru obchodní akademie a zároveň optimalizovat finanční prostředky. Návrh půjde do Rady Pardubického kraje ve středu 4. dubna 2018.

 

REKLAMA

Pokud Rada návrh odsouhlasí a následně projde také Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 22. 4., mělo by dojít je sloučení od září roku 2018. Jednání proběhlo za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starosty Svitav Davida Šimka, radního zodpovědného za školství Bohumila Bernáška, vedoucího odboru školství Pardubického kraje Martina Kisse, ředitele gymnázia Milana Báči a ředitele obchodní akademie Libora Pavlíka.

„Důvodem změny je všeobecný pokles zájmu o studium na středních ekonomických školách, které svitavské obchodní akademii přineslo nejen pokles studentů, ale také finanční problémy. Cílem navrhované změny je alespoň zachování oboru obchodní akademie a jeho stabilizace,“ říká starosta David Šimek. Ke sloučení by mělo dojít od září roku 2018. Obchodní akademie jako škola zanikne, ale její obory zůstanou zachovány a přejdou pod gymnázium, které se stane nástupnickou organizací.


Zúčastnění se dohodli na znění návrhu, který počítá se sloučením obou školských zařízení do jediného subjektu, který by fungovalo pod vedením ředitele gymnázia. V návrhu je zahrnutý model fungování Obchodní akademie, který počítá s jednou třídou v každém ročníku. Pokud Rada změnu schválí, bude ředitel gymnázia pracovat na vytvoření takového modelu, který zajistí úspěšné pokračování fungování gymnázia a zároveň přinese pozitivní změny i pro ekonomický obor.
V této fázi se předběžně hovořilo také o dalších přínosech. Jedním z nich by mohlo být například vzájemné obohacení studentů obou škol možnostmi rozšíření možností studovat volitelné předměty. Příkladem může být možnost využití volitelných ekonomických předmětů pro studenty gymnázia, kteří se hlásí na vysoké školy s ekonomickým zaměřením.

 

REKLAMA