Ve čtvrtek 17. května proběhlo v obřadní síni moravskotřebovské radnice slavnostní předání Ceny města za rok 2017. Z rukou starosty města ji převzal bývalý učitel, historik, fotograf a sportovní nadšenec František Matoušek. Stal se zároveň prvním oceněným, který obdržel novou podobu ceny – stříbrnou plaketu s jeho jménem a portrétem, doplněnou o pamětní listinu z ručně vyrobeného papíru.

 

REKLAMA

„Rád bych dodal, že jsem pouze obyčejný člověk, mými hodnotami je pokora a skromnost. A teď najednou Cena města, vždyť já snad ani neumím žít se slávou! V každé své práci se snažím najít zalíbení tak, aby mě daná činnost bavila. Často s oblibou říkám, že je lepší se opotřebovat, než zrezivět. Lidé o mně říkají, že jsem spontánní člověk. Když jsem se před časem dověděl, že obdržím ocenění, tak jsem si řekl, že to slavnostní předání asi nepřežiju. Nakonec jsem to snad ustál a věřím, že se to všem přítomným líbilo. Chtěl bych poděkovat zástupcům města za ocenění mé dosavadní práce a tanečnicím z pohybového studia Háčko za milé vystoupení během předávání ceny,“ dodal František Matoušek.

Město Moravská Třebová při rozhodování o laureátovi zohlednilo především jeho dlouhodobě vykonávanou záslužnou činnost v oblasti propagace města. Od doby vzniku univerzity třetího věku je František Matoušek každoročním lektorem v oblasti historie a literatury. V letech 1995-2011 se podílel na vydávání Moravskotřebovských vlastivědných listů. Již mnoho let se aktivně účastní organizování a propagace výstavy Moravská Třebová, jak ji neznáme. Je dlouholetým vystavovatelem fotografií, jimiž dokumentuje změnu tváře města v průběhu času. Úspěšně se ujal také nelehkého úkolu doplnění kroniky města Moravská Třebová za období 1971-1976 a 1987-1989. Své historické znalosti uplatňuje také v Komisi památkové péče. V Moravskotřebovském zpravodaji zajišťuje každý měsíc celou sportovní část vydání. 

REKLAMA