Vichřice Sabine a výpadky elektrické energie nezpůsobily Středočeským vodárnám, a.s. (SVAS) žádné vážnější problémy s distribucí pitné vody. 

Rozsáhlá vodovodní síť v regionu provozovaném společností SVAS se skládá ze zdrojů pitné vody,  vodojemů, čerpacích stanic a automatických posilovacích stanic, jejichž provoz závisí na dodávkách elektrické energie. Jakékoliv výpadky elektrického proudu ze strany dodavatele mohou způsobit problémy v distribuci pitné vody.

REKLAMA

„K vážnějšímu ohrožení dodávky pitné vody v důsledku vichřice Sabina a následným výpadkům elektrické energie nedošlo. Ve vodojemech jsme měli dostatečnou rezervu vody. V některých lokalitách mohlo dojít ke snížení tlaku na základě přerušení dodávky elektrické energie do automatických posilovacích stanic,“ řekl Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Zásobování vodou probíhalo i přes omezení čerpání, protože pracovníci dispečinku prozíravě naplnili na maximum stavy vodojemů ještě před avizovanou vichřicí,“ sdělil Vladimír Stantejský, vedoucí dispečerů. „Větrnou kalamitu jsme dobře zvládli i proto, že máme nastavená pravidla komunikace mezi dispečinky SVAS a ČEZ distribuce. Na základě těchto pravidel jsme měli přesné informace o situaci a uměli jsme přesně reagovat,“ vysvětlil na závěr Stantejský.

Vážnější situaci jsme byli nuceni řešit při výrobě vody na úpravně vody Klíčava. „Od pondělního odpoledne do úterního dopoledne byla v důsledku opakovaných výpadků elektrického proudu výroba vody na úpravně několikrát přerušena, a to hlavně v nočních hodinách“ uvedl Martin Hartman, manažer provozu Dálkovod. „Díky obětavému úsilí zaměstnanců SVAS se podařilo operativními provozními zásahy, jak na samotné úpravně vody, tak i na vodárenské síti Středočeských vodáren, eliminovat přerušení plynulé dodávky pitné vody pro naše odběratele,“ vysvětlil Hartman.

Bezproblémovou koordinaci dodávek pitné vody ve vodárenské síti se podařilo koordinovat díky novému a modernímu dispečinku, který je od loňského roku umístěný v nově rekonstruované budově kladenského vodojemu.

Pracovníci Středočeských vodáren pozvolna, jak se daří energetikům obnovovat dodávku elektrické energie, vracejí distribuci vody do standardního provozního režimu.

REKLAMA