Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia rozdaly téměř 250 tisíc korun mezi 10 úspěšných projektů zaměstnanců společnosti SVAS, kteří se přihlásili do 11. ročníku projektu „Minigranty 2017“. Informovala o tom dnes mluvčí SVAS Lenka Kozlová.

 

REKLAMA

Dnešní slavnostní předání Minigrantů úspěšným žadatelům se uskutečnilo v prostorách Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově. „Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří vyvíjejí úsilí a energii pomáhat druhým nejen v rámci firemního dobrovolnictví, ale i ve svém volném čase, uvedl Pavel Pobříslo, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele SVAS. „V letošním roce byly podpořeny zajímavé projekty především podporující mládež v jejich pohybové aktivitě. V době internetu a sociálních sítí je potřeba podchytit zájem mládeže o pohyb v jakékoliv podobě, ač se jedná o kolektivní sport, tanec ve všech podobách, ale i klasickou turistiku, která má v našich zemích velkou tradici,“ řekl Pobříslo. „Velké potěšení pro nás je, když vidíme, že Minigranty pomáhají navázat spolupráci mezi podporovanými organizacemi a zaměstnanci vodárny, kteří se do nich vracejí nejen v rámci firemního dobrovolníci, ale i ve svém volném čase,“ sdělila Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

„V regionu, kde naše myslivecké sdružení „Višňovec“ působí, se snažíme každoročně, k naší pravidelné myslivecké činnosti, nejen obnovovat okolní krajinu výsadbou ovocných stromů původních odrůd, ale i do této krajiny vracet živočišné druhy, které za poslední desítky let, zaznamenaly rapidní úbytek populace,“ vysvětlil Václav Jásek, jeden z úspěšných žadatelů o Minigrant. “ V rámci tohoto projektu vytvoří naše sdružení vhodné zázemí pro novou populaci zajíců. Budou zřízeny k jejich přikrmování zvláštní krmelečky, které zabrání vniknutí spárkaté zvěře a umístí se na vhodná místa v honitbě, odkud bude mít zajíc rozhled na všechny strany, aby se ujistil, že mu nebude hrozit nebezpečí ze strany predátorů,“ uvedl Jásek.

Realizátorem projektu mohla být nezisková organizace (např. občanské sdružení, obecně prospěšná společnost), organizace příspěvková (škola, domov důchodců) nebo osoba fyzická (zaměstnanec sám nebo ve skupině s kolegy). Minigranty jsou příležitostí pro zaměstnance SVAS, kteří se ve volném čase nějak angažují anebo by rádi pomohli s podporou projektu, o jehož potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni. V roce 2008 – 2018 bylo v SVAS podpořeno celkem na 85 projektů zaměstnanců v celkové finanční částce 2 046 654 Kč. Jednalo se především o pomoc handicapovaným a sociálně slabým a dále obecně prospěšným organizacím.

REKLAMA