brana_zapadni_strakoniceOprava západní brány, která na čas uzavřela vstup od visuté lávky na třetí hradní nádvoří je završením nejrozsáhlejší rekonstrukce strakonického hradu. Brána by po citlivém stavebním zákroku měla získat zpět svou původní středověkou podobu. K tomu stavebníkům pomáhají památkáři a dobové dokumenty.

Celoprkenná vrata podle historických vzorů nahradí kovovou mříž. Ta totiž byla do brány vsazena až v 80. letech minulého století. Doba, kdy respekt k historickému odkazu byl v našich zemích minimální se tenkrát podepsala i na západní bráně: „Aby se křídla mřížových vrat dala otevírat, tehdejší stavitelé neváhali vážně poškodit gotické klenby brány,“ říká Oldřich Švehla, investiční technik Městského úřadu ve Strakonicích, který byl pověřen stavebním dozorem.“Tepaná mříž je uložena v hradním depozitáři,“ vyvrací Ing. Švehla fámy o tom, že byla ukradena.

Vedle vrat se oprava týká také kamenného ostění, portálu a okolní zdi. Vápenná omítka na zdech je strhávaná, mírně hlazená dřevěným hladítkem, to proto, aby materiál i technika nanášení byly co nejvíce podobné tomu, jak a s čím pracovali středověcí stavitelé. Díky rekonstrukci se znovu objeví dosud zazděné původní střílny a ve výklenku nad vnější stranou brány spatříme zrestaurovanou malbu kříže Řádu maltézských rytířů.

Na stavbu za 390 tisíc korun se podařilo získat dvousettisícovou dotaci z Jihočeského kraje. Jak dodává místostarostka města Ivana Říhová, i když v letošním roce, je to již poslední rekonstrukční práce na hradě, ještě tuto významnou památku čekají drobnější zákroky. „Opravovat se bude například fasáda dětského oddělení Šmidingerovy knihovny a také chystáme prohloubení hradní studny.“
REKLAMA