hasici autoV pondělí v 16:34 hodin obdrželo Operační středisko HZS Jihočeského kraje informaci o úniku čpavku v prostoru firmy Vodňanské drůbežárny. K zásahu okamžitě vyjeli profesionální hasiči ze stanic Vodňany a Strakonice, svolány byly jednotky SDH obcí Vodňany a Vodňany – Pražák. 

Dle informací z místa zásahu se jednalo o únik čpavku z technologie strojovny, kde se nacházely cca 2 tuny čpavku. Čpavek unikal částečně do ovzduší, částečně kondenzoval a stékal do havarijní jímky. Byla okamžitě odstavena veškerá okolní technologie, všechny uzávěry byly uzavřeny. Vzhledem k tlaku v soustavě však únik nebyl tímto zastaven. Přímo v místě úniku zasahovali vždy dva hasiči a technik firmy v protichemických ochranných oblecích. 

REKLAMA

Aby se zabránilo dalšímu rozšíření stále unikajícího čpavku, začaly zasahující jednotky po 18. hodině skrápět vodními proudy ze dvou cisteren prostoru vně objektu a také silnici vedoucí do Vodňan. Tímto se podařilo čpavek udržet v objektu strojovny. 

Poklesem tlaku v soustavě se postupně snižovala intenzita úniku, v 19:03 hodin velitel zásahu nahlásil, že únik byl zastaven. Tím byl ukončen zásah spojený s únikem čpavku. Bylo však nutné dále řešit situaci, kdy v jímce zůstaly přibližně tři čtvrtiny m3 koncentrovaného čpavku, který nebylo možné prostředky HZS JčK ani ředit, ani čerpat. 

Z místa zásahu velitel odvolal jednu strakonickou cisterna a jednotku SDH obce Vodňany – Pražák. Jako posilovou jednotku si vyžádal chemický kontejner ze stanice České Budějovice. Přes operační středisko HZS Jihočeského kraje byla sjednána spolupráce se specializovanou firmou Dekonta z Kladna, z chemického závodu ze Sokolova bylo do Vodňan přivezeno 100 litrů 90% kyseliny sírové, 400 litrů 38% kyseliny sírové a 900 litrů 31% kyseliny solné. 

Přibližně v deset hodin večer byla zahájena neutralizace kapalného čpavku v jímce, proces byl ukončen cca v pět hodin. Poté všechny jednotky a osoby podílející se na zásahu místo opustily. 

Zásah pokračoval 21. srpna odčerpáváním kyselinou neutralizovaného čpavku. Zásah provedla firma Dekonta ve spolupráci s profesionálními hasiči ze stanic Vodňany a Strakonice. Likvidaci odčerpaného čpavku zajistí firma Dekonta. Zásah byl ukončen krátce před 12. hodinou.

V souvislosti s únikem plynu byly ošetřeny a do nemocnice odvezeny dvě osoby. Jednalo se o osoby pracující v blízké firmě, které cítily lehké pálení v očích a pálení při dýchání. Obyvatelé Vodňan nebyli díky skrápění vodní clonou nijak ohroženi, provoz drůbežáren nebyl omezen.

Na místě zásahu zasahující hasiči spolupracovali s pracovníky ČIŽP, správcem povodí, chemiky HZS Jihočeského kraje a GŘ HZS České republiky.


Úspory energie sledujte na EnergyTV

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Facebook i-Vysočina.cz

REKLAMA