duchodceSpecializované oddělení pro pacienty trpící Alzheimerovou nemocí funguje od července při Domově pro seniory Rybniční ve Strakonicích. Jak agenturu Mediafax informovala mluvčí města Irena Malotová, kapacita je již naplněna.

Jde o oddělení pro lidi trpícími psychickým postižením spojeným se stářím, především s Alzheimerovou nemocí.

"Máme 16 lůžek ve zvláštním režimu, tedy s čtyřiadvacetihodinovou péčí a se zvýšeným dozorem. Tito lidé potřebují jinou péči, proto přibudou čtyři noví pracovníci, kteří se o klienty budou starat," uvedla vedoucí domova seniorů Magdalena Klečková.

Potřebu vybudovat oddělení pocítilo město zhruba před rokem, kdy začalo přibývat žádostí o umístění seniorů trpící těmito druhy onemocnění. Běžné seniorské domy jim však nebyly schopny potřebnou péči poskytnout.

"V prosinci zastupitelé schválili rozšíření zřizovací listiny a pak následovala žádost o registraci sociální služby na krajském úřadě. V dubnu registrace nabyla právní moci," uvedla mluvčí radnice Irena Malotová. Kapacita oddělení je naplněna.

O přijetí žadatelů rozhoduje příslušná komise města. Přednost mají současní klienti domovů seniorů Rybniční a Lidická. Až po nich mohou být přijímáni další žadatelé s bydlištěm ve spádové oblasti Strakonic a okolí. Na jihu Čech je málo zařízení, která se specializují na tuto klientelu. Nejbližší je zařízení v Louckém mlýně u Vodňan, které provozuje Obecně prospěšná společnost. Kromě krajských ústavů na Dobré Vodě u Českých Budějovic a v Chotovinách u Tábora je to městské zařízení v Českých Budějovicích. Zde má do roka vzniknout další oddělené pro zhruba 20 klientů. Žádostí u umístnění nemocných přitom evidují města a obce stovky.

Alzheimerova choroba je nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k nevratným změnám, úbytku mozkových buněk a funkcí mozku jako je reálné myšlení, zmatenost, problémy s pamětí. Takto nemocní lidé si pamatují zážitky staré desítky let, ovšem realita je jim vzdálena. Je nejčastější příčinou demence. Zatímco před lety to bývalo onemocnění většinou sedmdesáti, osmdesátiletých a starších, nyní nejsou výjimkou lidé po dosažení čtyřicátého roku věku. Nemoc nelze léčit, pouze ji při včasném diagnostikování zpomalit.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA