voda_z_kohoutkuBudeme následovat příklad australského Bandanoonu, italské Cinque Terre či francouzské metropole Paříže? Taková otázka se naskýtá po říjnovém jednání dozorčí rady Technických služeb Strakonice. Výsledek jednání by se totiž zjednodušeně dal shrnout slovy: “Podpořme pití vody z kohoutků”.

Dlouhodobé výsledky měření kvality pitné vody v našem městě z hlediska fyzikálních, chemických i organoleptických ukazatelů totiž vykazují mimořádnou kvalitu vody z místního vodovodu. “Strakonická voda má celou řadu výhod: je denně několikrát kontrolována na obsah chemických a biologických látek a je vždy čerstvá. Předpisy upravující požadavky na její kvalitu jsou stejné, v některých ukazatelích dokonce přísnější, nežli na vodu balenou, s výjimkou vody pramenité a kojenecké . V neposlední řadě je levná a její doprava ke spotřebiteli je vcelku jednoduchá,“ vypočítává výhody vody z kohoutků ředitel Technických služeb Strakonice Ludvík Němejc a potvrzuje, že voda ve Strakonicích je také po stránce chuťových vlastností jednou z nejlepších.

V obsahu dusičnanů voda ve městě celoročně dosahuje parametrů kojenecké vody. Pokud jsou výjimečně překročeny chemické ukazatele, je to zpravidla minimální odchylka v obsahu železa.“ Jak dále uvádí ředitel technických služeb, v určitých lokalitách může nárazově z různých důvodů dojít k podkalení. Ovšem i v těchto případech je po odsazení tekutina nezávadná a pitná. Snahou vodohospodářů je samozřejmě kalové stavy minimalizovat. Výše zmíněnou kvalitní pitnou vodou je ovšem voda studená, ohřeje-li se, stává se užitkovou.

„Pití vody z kohoutku je rozhodně ekologičtější, než z PET láhví. Uvážíte-li kolik vody takto běžná rodina vypije a kolik plastového odpadu se tím vyprodukuje. Navíc nejde jen o samotnou likvidaci či recyklaci PET láhví, musíme také počítat s dopravou ke spotřebiteli,” říká projektový manažer Městského úřadu ve Strakonicích Michal Novotný.

O tom, jakým způsobem by se pití vody z vodovodu propagovalo, zatím ještě není zcela rozhodnuto. Podle místostarosty Pavla Pavla, který je také předsedou dozorčí rady technických služeb, by město mohlo svou kvalitní vodu prezentovat i tím, že by se běžně nabízela namísto vody balené při jednáních v rámci městského úřadu, organizací zřizovaných městem i organizací s majetkovou účastí města. „Na Fóru Zdravého města by voda z kohoutku mohla být hlavním nápojem,” uvažuje manažer Novotný a přidává zkušenost ze zahraničí: “Pamatuji si, že například v restauracích ve Švýcarsku byly běžně k dispozici džbány s pitnou vodu, která se k jídlu podávala zdarma.”

Byl to právě australský Bandanoon a italská oblast Cinque Terre, kde se rozhodli pro úplný zákazu PET láhví a kohoutková voda je pro každého k dispozici. Můžete si ji nejen natočit z kohoutku, ale také z pitných fontán. Důvod, proč se tato města rozhodla k tak radikálnímu kroku, je prostý: stovky PET láhví poházených kolem silnic.

Turisté si mohou ze jedno euro koupit speciální kovové nádoby, které si plní ve veřejných fontánách pitnou vodou. Ta je dodávána případně také s přídavkem oxidu uhličitého v perlivém stavu. Podobnou službu mohou využívat rovněž návštěvníci Paříže a jiných měst na západ od našich hranic.

”Toto řešení je spíše hudbou budoucnosti,” říká Jaroslav Brůžek z odboru životního prostředí. “Nicméně iniciativa prospěšná životnímu prostředí a lidskému zdraví by si zasloužila co nejširší podporu.”
REKLAMA