strakonice_01Přejeme si omezit parkování na Velkém náměstí. Tak rozhodla třetina z téměř stovky diskutujících, kteří se včera sešli v Maltézském sále strakonického hradu na čtvrtém Fóru zdravého města.

Účastníci debatních stolů, přinesli celou řadu námětů na zlepšení života ve Strakonicích. Společně pak pojmenovali deset největších problémů, jejichž řešení by mělo být prioritní a také rozhodli o nejužitečnější aktivitě, která byla odměněna finančním příspěvkem deset tisíc korun.

Za nejpalčivější problémy kromě zmíněného parkování na náměstí označili strakoničtí občané také dosud nedostavěnou cyklostezku ze Strakonic přes Nový Dražejov do Katovic. Stejný počet bodů naléhavosti (22) získala podpora osobní asistence. Čtrnáct hlasujících by si přálo více kulturních akcí na hradě a další čtrnáctka podpořila revitalizaci kolem ulic Dukelská, Heydukova a parčíku u Švandy Dudáka. Deset hlasujících nejvíce trápí nedostatek parkovacích míst a devět by si přálo nové prostory a podporované nájemné pro Český červený kříž. Do první desítky strakonických problémů se na fóru zdravého města dostala také problematika chráněného bydlení pro zdravotně postižené, přístavba divadelního sálu ke kulturnímu domu a řešení si žádá i otázka psích exkrementů, které stále znečišťují chodníky.

O tom, nakolik tyto problémy skutečně obyvatele Strakonic pálí, rozhodně ještě anketa v prosincovém Zpravodaji města. „Ve stanovení prioritních témat nejde o celkové pořadí, ale skutečně hledáme nejdůležitější problémy k řešení,“ říká projektový manažer městského úřadu Michal Novotný. Čtenáři Zpravodaje mohou taktéž aktivně vybrat z dvanácti témat vzešlých z fóra deset nejdůležitějších. Se stavem jejich řešení jsou občané seznámeni při dalším diskuzním fóru.
Překvapení doprovázelo udělení šeku pro nejužitečnější aktivitu. Město připravilo kromě desetitisícové dotace také šek třítisícový a dva šeky dvoutisícové, aby žádná z užitečných iniciativ nezůstala neodměněna. V hlasování byla 31 účastníkem vybrána aktivita Centra zdravotně postižených – činnost půjčovny kompenzačních pomůcek. Centrum darovalo tento šek na práci ČSOP. Zástupci ČSOP následně od města převzali šek na 3000 korun, který věnovali MC Beruška.

Dvoutisícový šek čekal na skauty a taktéž na MC Beruška. To jej vzápětí darovalo prvnímu v pořadí – Centru zdravotně postižených. I když se vzniklá situace zdá být poněkud nepřehlednou, byla účastníky fóra oceněna mimořádným potleskem.

1. omezení parkování na náměstí (30)
2. – 3. cyklostezka Strakonice – Nový Dražejov- Katovice - dobudování cyklostezky (22)
2. – 3. finanční podpora osobní asistence (22)
4. – 5. více kulturních akcí v areálu hradu (14)
4. - 5. revitalizace prostor kolem ulic Dukelská, Heydukova, park u Švandy Dudáka (14)
6. zvýšení kapacity parkovacích míst ve městě (10)
7. nové prostory pro ČČK a podpora nájmu (9)
8. chráněné bydlení pro zdravotně postižené (6)
9. – 10. přístavba divadelního sálu v DK (5)
9. – 10. řešení psích exkrementů (5)
REKLAMA