S ohledem na komplikace v dopravě související s opravou okružní křižovatky na nám. T. G. Masaryka město přistupuje k vypnutí semaforů na křižovatce ulic Riegrova a Plzeňská.

Do neděle 31. března 2019 je hlášena uzavírka v centru staré Příbrami. Ačkoliv je objízdná trasa vedena mimo centrum města, využívá většina motoristů trasu z Jiráskových sadů ulicí Gen. Tesaříka a Riegrova, kde vznikají velké kolony. Z důvodu uvolnění dopravy město Příbram přistoupilo k vypnutí světelné křižovatky ulic Riegrova, Plzeňská a Dvořákovo nábřeží.

REKLAMA

„Doprava v této lokalitě je skutečně vysoká. Abychom motoristům průjezd městem urychlili, přistupujeme k vypnutí světelné křižovatky. Zároveň ovšem žádáme motoristy i chodce o zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k žádným zbytečným úrazům,“ uvedl před vypnutím světelné signalizace místostarosta Martin Buršík.

Semafory ve zmíněné lokalitě budou vypnuty od úterního rána. V dopravní špičce budou u přechodu na bezpečnost chodců dohlížet strážníci Městské policie Příbram.

 

REKLAMA