Keramické sousoší z kašny na příbramském náměstí 17. listopadu, vyobrazující dvanáct znamení zvěrokruhu, je zpět na svém místě. Sousoší prošlo složitým restaurátorským procesem pod dohledem předního odborníka v oboru, vedoucího ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských Akademie výtvarných umění v Praze Petra Siegla. Původní počet čtyř trysek kašny byl rozšířen na počet znamení zvěrokruhu. Zprovozněna by měla být do konce tohoto týdne.

„Velice si vážíme spolupráce s akademií výtvarných umění, jejíž tým odvedl skvělou práci,“ uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda s doplněním, že profesor Siegl spolupracuje s městem Příbram i na posuzování stavu dalších uměleckých památek v majetku města. „Oprava sousoší na náměstí 17. listopadu byla takovou první vlaštovkou, chystáme se postupně opravit, případně restaurovat i další sochy v Příbrami,“ dodal.

REKLAMA

sousosi znameni zverokruhu restauratori pribram OF.WEB 0

Sousoší se před restaurováním nacházelo ve velmi špatném stavu. Kromě četných prasklin a trhlin chyběly v některých částech fragmenty originálního keramického materiálu a navíc bylo celé při poslední „opravě“ naprosto nevhodně natřeno červenou barvou, která dílo poškodila.

Restaurátorský průzkum a samotné restaurování památky provedl Tomáš Otoupal, student 6. ročníku Školy restaurování děl sochařských Akademie výtvarných umění v Praze pod odborným vedením vedoucího pedagoga Petra Siegla, který je rovněž autorem návrhu restaurátorského postupu.

sousosi znameni zverokruhu restauratori pribram OF.WEB 2

sousosi znameni zverokruhu restauratori pribram OF.WEB 1

Foto zdroj: web města

Keramické sousoší Znamení zvěrokruhu je dílem sochaře Jana Kavana. Architektonický návrh samotného náměstí 17. listopadu (dříve náměstí VŘSR) byl zpracován Václavem Hilským, Otakarem Jurenkou a Jiřím Náhlíkem v letech 1957–1960, přičemž samotná realizace byla dokončena v roce 1962. Kašna byla vyhotovena v letech 1960–1962 a od té doby prošla řadou proměn. Nejenže se změnila celková architektura kašny, a to hlavně v partiích obkladu, ale změny se dotkly také sochy samotné. V roce 2006 byla kašna nevhodným způsobem opravena – keramický materiál natřen červenou barvou, která plastiku poškodila.

Sousoší vyobrazuje dvanáct znamení zvěrokruhu. Ve spodní rovině je umístěn Lev, Kozoroh, Beran a Býk, ve vrchní rovině Panna, Střelec, Vodnář a Blíženci. Mezi lidskými postavami jsou zakomponována znamení Raka, Štíra, Vah a Ryb.

Sousoší je vyhotoveno z keramického páleného materiálu. Je tvořeno osmatřiceti díly, které byly vytvářeny a páleny samostatně a poté jednotlivě sesazeny.

* Výška sousoší je 230 cm, šířka 152 cm, hloubka 133 cm.
* Termín započetí odborného restaurování: říjen 2017, dokončení červenec 2018
* Celková cena za provedené restaurátorské práce: 267.490 korun včetně DPH.

Zdroj: oficiální web města Příbrami

REKLAMA