Letní charakter počasí uplynulých dnů s minimálními dešťovými srážkami, dodávky vody v lokalitách provozovaných 1. SčV, a.s., zatím neovlivňuje.

„V námi provozovaných lokalitách na Příbramsku potíže s nedostatkem vody neevidujeme. Množství vody ve vodárenských nádržích pro Příbram je zatím dostatečné a k dispozici je i dostatek vody v řece Vltavě,“ uvedla Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV, a.s.
K regulaci spotřeby vody, zatím, na Příbramsku ani Sedlčansku vodohospodáři nepřistupují. Bude ale samozřejmě záviset na dalším vývoji počasí.

REKLAMA

sucho malo vody 1SCV

Foto: 1. SčV

Jaká opatření by vodohospodáři přijali, pokud by kvůli dalšímu vývoji počasí byla nutná?
„V první fázi bychom vydali pouze obecná doporučení k šetření s vodou, zejména k omezení napouštění bazénů, zalévání zahrádek, mytí vozidel a kropení veřejných a soukromých ploch vodou z veřejného vodovodu,“ řekla Blaszczyková.

Pokud by nedošlo ke zlepšení situace, pak by museli vodohospodáři, po dohodě s vlastníkem, požádat místně příslušný vodoprávní úřad o oficiální vyhlášení úsporných opatření a omezení používání vody z veřejného vodovodu k výše uvedeným činnostem, čímž by byly tyto činnosti dočasně zakázány.

„Pokud by i tak byl vody nedostatek, což ale zatím rozhodně nepředpokládáme, má naše společnost v interní legislativě zapracovány další postupy pro havarijní řešení jejího nedostatku,“ uvedla Kristina Blaszczyková.

To se ale netýká obyvatel v Mníšku pod Brdy, kteří se nedostatku pitné vody obávat nemusí. Díky napojení města Mníšek na vodovodní přivaděč z vodárenské soustavy Želivka realizovanému v roce 2016 je k dispozici dostatečné množství kvalitní pitné vody. Není proto třeba přijímat žádná zvláštní úsporná či regulační opatření pro hospodaření s pitnou vodou. „Znovu se tak potvrdil nesporný přínos tohoto opatření pro zabezpečení dostatečného množství pitné vody pro obyvatele města,“ doplnila Kristina Blaszczyková.

REKLAMA