OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

bregenz1Zástupce Národního informačního centra pro mládež Lenka Odvárková a Informačního centra pro mládež Pelhřimov Eva Havlíčková se zúčastnily mezinárodního školení pro školitele o kvalitě informací pro mládež. Čtyřdenní školení se konalo v krásném turisticky žádaném městě Bregenz v Rakousku u Bodamského jezera.

Akci pořádala Evropská agentura informací pro mládež a poradenství. Dalšími účastníky setkání byli zástupci Informačních center pro mládež z Rakouska, Nizozemí, Lucemburska, Španělska, Itálie, Francie, Velké Británie, Finska a Estonska.

bregenz2
Čtyřdenní program obsahoval mnoho zajímavých, poučných a inspirujících aktivit. Účastníci školení dokonce dostali možnost vyzkoušet si, jaké to je být školitelem. Jednotlivé programové bloky se věnovaly tématům jako klíčové pojmy ve světě online informací, informační gramotnost, profesionální vyhledávání informací, kvalita informací, jak vytvořit online informační služby a tak dále. Další zajímavé části programu nesly název formy zapojení mládeže do online informací či nebezpečí sociálních sítí a ochrana osobních údajů.

bregenz3
Obě české účastnice se dozvěděly mnoho nových a užitečných informací, získaly nové zkušenosti v oblasti informovanosti mládeže především v online prostředí a navázaly nové kontakty s dalšími Informačními centry pro mládež v Evropě. Národní informační centrum pro mládež společně s Informačním centrem pro mládež Pelhřimov připraví nové workshopy a školení pro česká Informační centra pro mládež, které budou vycházet z rakouského školení. Informace tak budou předány po celé České republice a díky tomu informovanost mládeže nabere opět čerstvé nápady.REKLAMA