OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

camet3Ve dnech 4. - 8. 4. 2011 Hodina H hostila v Pelhřimově první setkání mezinárodního projektu Programu celoživotního vzdělávání s názvem CAMET. Tento projekt je určen pracovníkům s dětmi v předškolním věku a je zaměřen na jejich vzdělávání v práci s médii. Setkání v České republice se účastnili zástupci Velké Británie, Rakouska, Francie a Španělska.

Na programu setkání byla prezentace samotného projektu dvouleté spolupráce, představení zapojených organizací, prezentace práce s interaktivní tabulí a praktický workshop s ukázkou práce s dětmi v Mateřské škole U Stínadel v Pelhřimově. Příklady práce s médii v České republice a zkušeností byly doplněny také exkurzí v pelhřimovském Montessori klubu, prohloubením znalostí o Montessori pedagogice a reflexe využití médií během práce s dětmi.

camet1
Návštěva Prahy byla spojena s návštěvou NIDM MŠMT, seznámení se s jeho fungováním, prezentací projektu Klíče pro život a jeho průřezovým tématem Mediální výchova. Setkání bylo také jedinečnou příležitostí k výměně zkušeností a společnému plánovaní dalších fází projektu.

camet2
Více o projektu naleznete buď na stránkách Hodiny H www.hodinah.cz nebo na oficiálních webovkách projektu http://llpcamet.wordpress.com


REKLAMA