V průběhu měsíce května měli občané možnost rozhodnout v jakých časech uslyší hlášení městského rozhlasu. Od června tak probíhá pravidelné vysílání rozhlasu nově od 14 hodin a to vždy v pondělí, ve středu a v pátek.

Hlasování probíhalo na webových stránkách města a prostřednictvím anketního lísku v Nymburském zpravodaji. Hlasování se celkem zúčastnilo 213 hlasujících a nejvíce (192) hlasujících, si přeje slyšet hlášení ve 14 hodin. Nejméně hlasů celkem 6 bylo pro variantu hlášení v 11 hodin.

REKLAMA

Město chtělo dát možnost občanům, aby si sami zvolili vysílací čas městského rozhlasu, který jim vyhovuje. Anketu komentovali občané i na sociálních sítích, většinou kritizovali ranní relace a přikláněli se k odpoledním časům – nejen ve 14 hodin, ale například i v 18 hod. Vzhledem k tomu, že hlášení je primárně určeno pro posluchače, kteří aktivně nevyužívají internet a po městě se pohybují buď v dopoledních, nebo brzkých odpoledních hodinách, byla jako nejpozdější hodina vysílání zvolena 14 hodina. Všechna hlášení rozhlasu jsou dostupná na webu města. Takže pokud někdo hlášení rozhlasu nestihne, může si jej přečíst na www.mesto-nymburk.cz v záložce Městský rozhlas.

Město Nymburk má od ledna letošního roku nový systém varovný a výstražný systém ochrany, který využívá i jako bezdrátový městský rozhlas. Město v tomto případě čerpalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí a do konce dubna probíhal zkušební provoz. Tento systém zajištuje základní ozvučení všech oblastí ve městě prostřednictvím venkovních bezdrátových akustických jednote

REKLAMA