Celkovou rekonstrukcí prošla část nejpoužívanější cyklostezky na pravém břehu Labe. Jednalo se o úsek od Sportovního areálu Veslák až k Sánské strouze směrem do Poděbrad, který se nachází katastrálním území města Nymburk.

Souvislou úpravou asfaltového povrchu prošel úsek dlouhý 1,6 kilometrů začínající u areálu Veslák a končící na konci katastrálního územím města Nymburk směrem do Poděbrad. Stezka má nové podloží i povrch a byla rozšířena na 3 metry. V souvislosti s rekonstrukcí muselo být vykáceno 22 stromů, které byli ve špatné stavu, a místo nich bude na podzim vysázeno 26 nových. Přidáno bylo podél stezky 6 nových laviček a došlo k odstranění starých již nevyhovujících. Rekonstruovaný úsek cyklostezky byl po celou dobu stavebních prací uzavřen a všechny úpravy byly projednány s Povodím Labe

REKLAMA

. „Po opravě této části cyklostezky volali Nymburáci již dlouho. Je totiž rájem pro běžce, cyklisty, bruslaře, jezdce na koloběžce i chodce. Město dlouho doufalo a hledalo vhodný dotační titul. Avšak na cyklostezku, kterou používají i motoristé, aby se dostali ke svým zahrádkám, nelze dotaci využít. Proto jsme se rozhodli pustit do realizace z vlastních prostředků. Výběrové řízení jsme již vypsali z kraje ledna a vyplatilo se. Vysoutěžená cena byla nakonec o 40 % nižší, než se předpokládalo a nyní je hotovo,“ vysvětlil starosta města Pavel Fojtík.

Stavební práce začaly v březnu a celá rekonstrukce byla financována z rozpočtu města pro rok 2018 s konečnou cenou 8 145 870 korun vč. DPH. Dokončení celkové opravy se předpokládalo do začátku letních prázdnin, a to se povedlo. Město k této příležitosti společně se zhotovitelem firmou Okrouhlický, s.r.o., připravilo zkušební cyklojízdu, která se koná v pátek 29. června v 17 hodin. Po projížďce je pro každého připraveno pivo/limo ZDARMA v restauraci na Vesláku.

Cyklostezka mezi Nymburkem a Poděbrady patří mezi lákadla regionu a je hojně využívána nejen cyklisty a turisty. Celkově ji lze zařadit mezi nejvyužívanější a je na ní stabilní pěší i cyklistický provoz. Lidé často tuto trasu spojující obě města využívají k cestě za zaměstnáním nebo o víkendech především k rekreačním procházkám. Cyklostezka rovněž zajištuje snížení a odklon cyklistické dopravy z hlavní silnice (II-331) a zvyšuje bezpečnost cyklistů na této trase.

REKLAMA