OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Zdravé město Jihlava připravilo ve spolupráci s odbornými partnery návrh aktualizace Zdravotního plánu města na následující dva roky. Mezi hlavní oblasti patří například zdraví mladých, zdravé stárnutí, zlepšení duševního zdraví nebo snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem.

 

„V materiálu jsou uvedeny aktivity, které se v minulém období osvědčily, průběžně v Jihlavě probíhají a jsou doporučeny k podpoře města i pro následující období. Dále materiál obsahuje aktivity nové, jejichž potřeba vyplynula z Analýzy zdravotního stavu obyvatel, ze společenského vývoje, a které doporučili odborní partneři jako přínosné,“ uvedl primátor Rudolf Chloupek, politik Zdravého města Jihlava.

REKLAMA

Podle Analýzy zdravotního stavu obyvatel je Jihlava v nadprůměru oproti ostatním městům České republiky. Má však vyšší počet hospitalizací, v průměru o více než 10 procent. Výrazně častější je také hospitalizace na poranění a otravy. Mužů předčasně umírá dvojnásobně víc než žen a každým rokem je v Jihlavě diagnostikováno 577 nových případů zhoubných nádorů, z toho 295 mužů a 282 žen. To je každý týden 11 nových případů.

„Město může pro zlepšení zdravotního stavu obyvatel působit například osvětou a výchovou, především na mladou generaci prostřednictvím škol a dalších institucí, ale nejen na ni. Také prostřednictvím spolupráce s partnery, především se zdravotnickým sektorem, neziskovým sektorem a firmami, lze dosáhnout pozitivních změn,“ doplnil Rudolf Chloupek.

REKLAMA