OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Nová platforma vedení města počítá s gescí pro každého radního

Vedení města dále pracuje na stavbě efektivnější formy řízení města. Již od voleb zasedá, na rozdíl od předchozích jedenácti členů rady, pouze devět radních, méně je také zástupců primátorky, místo obvyklých čtyř má náměstky jen tři. Místa částečně nahrazují uvolněný radní a zastupitel, řešení konkrétních problematik dostali do své gesce nově i každý radní. Na rozdíl od minulých volebních období, kdy měli konkrétní oblasti na starosti pouze náměstci, budou radní nyní pracovat nad rámec své obvyklé činnosti.

REKLAMA

„Rozhodli jsme se tak proto, abychom posílili řízení oblastí, na které nebyl v minulosti dostatek času anebo nebyly brány jako prioritní. Náměstci mají nadále své gesce, ale existuje řada situací, kdy je třeba řešit situace napříč obory anebo se věnovat velmi podrobně konkrétnímu projektu. V radě města sedí lidé, kteří svou odborností zvládnou problémové oblasti zaštítit, a proto jejich schopností využíváme,“ sdělila primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Místo zkušeností z předchozích let, kdy byly konkrétní práce objednávány externě od anonymních firem, bude současné vedení pracovat blízko úřadu a navíc levněji.

„Dohoda o pracovní činnosti bude uzavřena pouze s dvěma radními, paní Silvií Čermákovou a panem Davidem Bekem. Závazek bude mít přesně stanovenou náplň práce i rozsah pracovních hodin,“ sdělil tajemník magistrátu města Evžen Zámek.

Náplň práce radních

Radní Silvie Čermáková bude podle dohody zajišťovat práce z kulturní oblasti, a to napříč odbory magistrátu města. V její gesci bude například vedení kulturní sekce v připravované příspěvkové organizaci pro kulturu a cestovní ruch, komunikace s podnikateli ohledně možností a systému podpory kulturních projektů nebo dohled nad kulturním kalendářem i grantovým systémem.

Radní David Beke je pověřen prací projektového manažera nové multifunkční haly na místě stávajícího zimního stadionu, například vedením pracovní skupiny projektu a veškerým dohledem, koordinací a organizací potřebných činností směřujících k jeho realizaci, včetně přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby nebo dohledu investora nad průběhem stavby.

„O veškeré provedené práci budeme samozřejmě informovat i veřejnost, nejen pomocí tiskových zpráv. Výsledky budou ve městě jasně zřetelné, jelikož se týkají slabých článků Jihlavy, které se mohou s odborným přístupem pouze zlepšit,“ doplnila primátorka města.

Bez nároku na odměnu budou dále pracovat v oblasti dopravy radní Jaroslav Vymazal, radní Libor Kuchyňa se postará o komunikaci města s osadními výbory a práci související s péčí o příměstské části.

REKLAMA