OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

vs_polytechnickaByla zahájena objemově i finančně největší akce v historii školy – 2. etapa výstavby hygienických zařízení za zhruba 15 mil. Kč. Do poloviny listopadu tohoto roku vzniknou ve všech patrech budovy školy nová centrální hygienická zařízení pro celý objekt, která již budou odpovídat současným hygienickým normám a standardům. V podzemí školy bude nová šatna pro studenty a zcela nový výtah ve vnitřním traktu budovy vylepší přístup i pro tělesně postižené osoby.

„Naše škola od svého vzniku v r. 2004 stále zvyšuje počet studentů, v nadcházejícím akademickém roce 2010/2011 by měl dosáhnout čísla 2800. Tomu se samozřejmě musí přizpůsobovat i materiálně technické zázemí pro studenty a zaměstnance školy. V prvním pololetí příštího roku by se měla zahájit poslední 3. etapa této investiční akce, během níž budou rekonstruována stávající hygienická zařízení a provedeny terénní úpravy ve vnitřním traktu budovy,“ doplnila Hana Pospíchalová, vedoucí kanceláře rektora.

Další stavební činnost probíhá v menze. Ve finančním vyjádření zhruba miliónová rekonstrukce odbytového místa menzy umožní od října 2010 navýšení počtu vydaných jídel.

Do 27. září, kdy začíná nový akademický rok, musí být rovněž dokončeno interiérové vybavení posluchárny P4 (cca 800 tis. Kč) a v rámci schválené změny účelu užívání přebudováno 2. nadzemní podlaží kolejí (cca 2 mil. Kč). V něm vzniknou odborné učebny a pracovny pro studenty a akademické pracovníky studijního programu Ošetřovatelství. Studentky oborů Porodní asistentka a Všeobecná sestra dosud využívaly pronajaté prostory v jihlavské Střední a Vyšší odborné škole zdravotnické.       

Vysoká škola polytechnická Jihlava je první veřejnou neuniverzitní vysokou školou (nečlení se na fakulty) a jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v kraji Vysočina. Nabízí studium v 6 bakalářských studijních oborech (Finance a řízení, Cestovních ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Porodní asistentka a Všeobecná sestra).

REKLAMA