OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Od června letošního roku probíhá na Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava výuka ve třech zrenovovaných objektech dílen. Kraj Vysočina získal na jejich zateplení podporu z finančních prostředků EU. Kraj Vysočina aktivně vyhledává možnost realizace projektů na snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví kraje. Jedním z takových projektů je i realizace energeticky úsporných opatření na třech objektech dílen Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, kde probíhá praktická výuka žáků. Na těchto objektech došlo od července 2017 mimo jiné k výměně okenních a dveřních výplní a zateplení obvodových plášťů a střech.
 
Díky těmto opatřením došlo ke snížení spotřeby energie a snížení emisí skleníkových plynů, což přispěje ke zlepšení životního prostředí v Jihlavě. Zároveň se celkově zlepšily podmínky a prostředí, v němž se studenti věnují technickému vzdělávání, které Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje,‘ uvedl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu Pavel Pacal.

Snižování množství energie potřebné k vytápění stávajících budov je důležitou složkou energického hospodářství, proto je toto téma také obsaženo v jedné z klíčových oblastí nově zpracované Územní energetické koncepce Kraje Vysočina, kterou letos schválilo zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

Na projekt s názvem „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ získal Kraj Vysočina více jak 5 milionů Kč.

REKLAMA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

REKLAMA