V pondělí 18. června schválili zastupitelé Závěrečný účet města Chrudim za rok 2017. „Hospodaření města bylo stabilní, dosáhli jsme výrazně lepších příjmů, než bylo plánováno, a výsledek hospodaření je nejlepší od roku 2008,“ říká starosta města Petr Řezníček a dodává: „Podařilo se nám pokračovat v trendu cíleného umořování dluhu tak, aby se závazky města snížily, a my se mohli připravovat na větší investice v budoucnu.“

 

Za minulý rok bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 79,2 mil. Kč, zůstatek finančních rezerv roku 2017 činil 52,8 mil. Kč a fondy města byly ve výši 5,1 mil. Kč, což se rovná zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017 ve výši 137,1 mil. Kč.

REKLAMA

Město v průběhu roku nepřijalo žádné nové bankovní úvěry. Na splátkách úvěrů bylo v roce 2017 zaplaceno 20,9 mil. Kč a celková úvěrová zadluženost města klesla na 60,3 mil. Kč. V důsledku refinancování jednoho úvěru a provedením mimořádných splátek ve výši 5,1 mil. Kč se celková úspora na úrocích pohybuje kolem 10 mil. Kč.

Na údržbu a rozvoj majetku města byla proinvestována částka ve výši 96,6 mil. Kč, z toho 86 mil. Kč připadlo do rozpočtu Odboru investic. „Největšími akcemi loňského roku byly oprava fasády a oken budovy Chrudimské besedy ve výši 11,8 mil. Kč, rekonstrukce objektu radnice na Resselově náměstí 77 za necelých 10 mil. Kč či rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ U Stadionu za ca 7,5 mil. Kč,“ vysvětluje starosta Petr Řezníček.

Příspěvkové organizace (celkem 15 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 67.217.277 Kč, z toho částku ca 10 mil. Kč poskytl na dotacích Pardubický kraj.

Stejně jako v minulých letech byly v rozpočtu vyčleněny i prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit ve výši celkem 7,4 mil. Kč. 

REKLAMA