Krajský úřad Středočeského kraje pořádá v týdnu od 10. 9. do 14. 9. 2018 Týden pěstounství. Do této akce se zapojil i MěÚ Benešov. 
 
Proto Vás zveme dne 12. 9. 2018 od 9,00 do 17,00 hodin na Den otevřených dveří na pracoviště OSPODu v Benešově, kde vám veškeré informace v oblasti náhradní rodinné péče poskytne Mgr. et Mgr. Blanka Tulachová. 
Ohledně problematiky pěstounské péče a osvojení je možné se obrátit na OSPOD kdykoliv, i mimo Den otevřených dveří.
Týden pěstounství vznikl v rámci projektu MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně - právní ochrany dětí.
REKLAMA