Oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod jako první pracoviště v České republice provedlo unikátní operaci – implantaci multifokální torické čočky, kterou lze korigovat vidění do dálky, do blízka i peroperační astigmatismus.

Klasická multifokální nitrooční čočka umožňuje pomocí optických zón korigovat vidění do blízka i do dálky, podobně jako je tomu u multifokálních brýlí. S výhodou se používa u pacientů vyššího věku s tzv. presbyopií (vetchozrakostí) k jejímu odstranění. Bohužel, u pacientů s vyššími hodnotami rohovkového astigmatizmu (nepravidelné zakřivení rohovky), nelze tento typ čočky použít! Existuje však jiná cesta, jak pomoci pacientům s vyššími hodnotami astigmatismu - speciálně vytvořená multifokální torická čočka.

„Naše oční oddělení ve dnech 18. a 19. listopadu 2008  provedlo jako první pracoviště v republice implantaci multifokální torické nitrooční čočky, kterou lze korigovat vidění do dálky, do blízka i peroperační astigmatizmus. Jednalo se o pacienta se střední dalekozrakostí s vysokými hodnotami astigmatismu – na pravém oku 4.5, na levém oku 7.5,“ prozradil primář očního oddělení MUDr. Peter Mojžiš,Ph.D., FEBO.

Dosud byly pacientům nabízeny multifokální nebo torické čočky, které se vyrábí již běžně v řádech desítek tisíc kusů. Tato čočka je však multifokální a torická zároveň a je speciálně vyrobena pro daného pacienta. Její výroba se uskutečňuje v Německu a trvá zhruba 6. týdnů. Kromě implantátů, které jsou pacientovi implantovány během operace, dostane pacient i jednu čočku jako náhradní.
V těchto dnech již můžeme konstatovat, že operace se zdařila - pacient po operaci zcela odložil brýle.

Průběh operace - Ještě před operací se na rohovce musela speciálním markérem vyznačit osa astigmatismu. Následovala samotná operace šedého zákalu a nakonec implantace nitrooční čočky. Nitrooční čočka byla implantována malým řezem 2.2 mm do pouzdra původní čočky, do požadované osy astigmatismu ( obr. 3)

Čočka má na svém povrchu vyznačené referenční čáry, které určují požadovanou osu a v oku se umístí tak, aby s body na rohovce tvořily jedinou přímku.

Multifokální torická nitrooční čočka patří mezi nadstandardní prostředky, které zdravotní pojišťovna nehradí.

Co je astigmatismus?Astigmatismus je velmi častou oční vadou. Jedná se o nepravidelný tvar oční rohovky, což způsobuje neschopnost vidět ostře na jakoukoliv vzdálenost. Obraz může být rozostřený v různých částech plochy.

REKLAMA