Když se Libor Zeman (nar. 1974) ve svých dvaceti letech projížděl na motorce kolem vesnice, kde bydlel, netušil, že pár vteřin mu doslova převrátí jeho život naruby. Havárie, zlomenina páteře, přerušená mícha a invalidní vozík. Diagnóza byla neúprosná – kompletní spastická paraplegie, to je křečovité ochrnutí dolní poloviny těla. Jeho život k lepšímu změnila v únoru unikátní operace lékařů ze soukromé nemocnice v Mostištích.

Vozík je jen viditelná část problémů u takového postižení. Horší je, že v mnoha případech nemůže správně fungovat močový měchýř, postupně se začne prudce zhoršovat stav ledvin a paraplegiky tento stav přímo ohrožuje na životě. Libor Zeman o tom ví své.

Zjistil si, že existuje náročná a poměrně drahá operace, při které se nejprve přeruší nervy, které způsobují křečovité stažení močového měchýře a posléze se voperuje takzvaný Brindleyho neurostimulátor. Elektronické zařízení, které umožňuje ovládat svěrače a nervy močového měchýře, podobným způsobem i konečník a erekci.

Tuto operaci v Česku zatím podstoupilo deset lidí. Vždy ji prováděl jediný lékař, MUDr. Jan Doležel PhD. Dosud však tato operace nebyla nikdy hrazena z veřejného zdravotního pojištění a náklady 500 tis. korun si pacienti museli zajistit sami. Libor Zeman neúspěšně sháněl peníze a až díky spolupráci senátora Josefa Novotného, MUDr. Jaroslava Tvarůžka z Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích a ředitele VZP MUDr. Pavla Horáka se našel způsob, jak Liborovi Zemanovi pomoci. VZP zavedla od letošního roku tuto operaci mezi hrazené výkony a zbývalo zajistit technické provedení operace.


MUDr. Doležel nyní pracuje v Nemocnici sv. Zdislavy, proto se nemocnice dohodla s VZP, že v případě Libora Zemana zaplatí samotný výkon, resp. lékařskou část operace a pojišťovna zaplatí přístroj.

Libor Zeman se operaci podrobil v únoru 2008 v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích. Operace se podařila a pooperační vývoj zdravotního stavu pacienta je velmi optimistický.

Tento případ je dobrou zprávou pro všechny, kteří mají obdobné problémy, jako Libor Zeman. Všeobecná zdravotní pojišťovna také díky tomuto zdařilému zákroku a po konzultacích a ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a člena senátního zdravotního výboru Josefa Novotného našla způsob, jak takové operace financovat. Došlo tedy k systémové změně - hrazení tohoto typu operací z veřejného zdravotního pojištění.

Jaké měl Libor Zeman problémy před operací?

1) Neovládal funkci močového měchýře. Křečovité ochrnutí v podstatě zablokuje svěrač a moč se hromadí v močovém měcháři pod vysokým tlakem.

2) Díky tomu jsou postupně poškozovány ledviny.

3) Často se přidružovaly opakované infekce močových cest, které dále selhání ledvin urychlují.

4) Dochází také k inkontinenci (samovolné, nechtěné úniky moče), což je další, společenský hendikep.

5) Ošetřující urologové nakonec přistoupili k zavedení trvalého drénu přes podbřišek do močového měchýře, aby zabránili opakovaným horečnatým zánětům ledvin, tvz. urosepsím, které Libora Zemana ohrožovaly na životě. Ani toto řešení však nebylo zcela účinné a neodstranilo úniky moče. Tento způsob však není pokládán za bezpečné trvalé řešení u mladých lidí, protože v jeho důsledku po delší době mohou vznikat velmi zhoubné formy rakoviny močového měchýře.

V čem sakrální deaferentace (přerušení nervů) a implantace Brindleyho neurostimulátoru Liborovi Zemanovi pomůže?

1) zastavila počínající poškození ledvin vysokým tlakem moči

2) odstranila opakované horečnaté infekce močových cest

3) obnovila schopnost udržení moče

4) umožnila vůlí ovládané a úplné močení. Navíc metoda obnovila i schopnost ovládat stolici a erekci

Kolik podobných operací v Česku už proběhlo?

Od roku 2000 jich proběhlo deset, byly hrazeny grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR, či ze soukromých zdrojů.

Jak operace probíhá?

Operace spočívá na dvou principech (jedná se v podstatě o dvě operace v jedné). V první fázi se přeruší nervy, vedoucí informace z močového měchýře a pánevních orgánů (tzv. sakrální deaferentace SDAF). Tím se dosáhne snížení tlaku moči v měchýři a zajistí se ochrana funkce ledvin a kontinence moči.

Ve druhé fázi se na nervy, vedoucí pokyny z míchy do močového měchýře a pánevních orgánů, implantují elektrody neurostimulátoru. Elektrody jsou spojeny kabely s přijímačem implantovaným v podkoží břicha. Po operaci si na kůži nad něj pacient přikládá vysílač, který přenáší elektrickou energii přijímači a stimuluje tím nervy močového měchýře tak, aby se vyprázdnil. Podobně je tomu i v případě odchodu stolice.

Ve světě bylo operováno více než 3.000 pacientů, vesměs s dobrými dlouhodobými výsledky. Stimulační aparatura je velmi spolehlivá (britský výrobce Finetech Medical Ltd.). Na 19,6 roku se stimulátorem připadá jedna porucha implantátu.

REKLAMA