kino filmVe dnech 6. – 9. 10. 2011 se konal 11. Ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek 2011 a tak se již tradičně stalo toto město epicentrem festivalu, který sahá daleko za hranice České republiky. Letošní ročník jistě chytl za srdce, o čemž napovídá i téma celého festivalu „Milujeme film“.

Hlavním cílem festivalu bylo připravit a nabídnout divákům co nejzajímavější soutěžní program, který je platformou pro konfrontaci studentských snímků všech žánrů (do 30 minut). Za tímto účelem byli osloveni tradiční účastníci. V rámci 10. MFSF soutěžily filmy celkem z 21 zemí a podařilo se nám navázat partnerství např. se školami v Dominikánské republice, Finsku, Indonésii, Izraeli, Spojených státech, Uruguay ad. Díky tomu není festival určen jen sám pro sebe, ale široké veřejnosti. Cíl festivalu nespočívá v pouhé praktické účasti studentů filmových píseckých škol na přípravě festivalu, ale v naplnění už jen samotného slova „mezinárodní“. MFSF Písek nabízí návštěvníkům i samotným tvůrcům možnost poznat film z odlišných pohledů a kultur. Festival otevírá dveře všem zemím a jejich začínajícím tvůrcům, kteří, stejně jako my, mají rádi film a chtějí ho s námi sdílet.

REKLAMA

Mezinárodní festival studentských filmů v Písku je významnou kulturní akcí i v rámci regionu. Vážíme si toho, že je tak vnímán, a tak i tentokrát jsme doprovodný program ve formě workshopů, koncertů, besed a výstav formovali nejen s ohledem na festivalové publikum, které je do jisté míry specifické, ale i směrem ke studentům píseckých a jihočeských škol a k sociálně i věkově široké cílové skupině včetně dětí a seniorů. I u nich jsme se loni setkali s ohlasem, který nás potěšil a těší. Právě ti „dříve narození“ se účastní i festivalových „ozvěn“ a nejednou žádají o možnost zapůjčení či opakovaného zhlédnutí festivalových snímků.

V jedenáctém ročníku jsme také chtěli rozšířit počet zastoupených zemí v nové sekci hendikepovaných tvůrců, která vtiskla festivalu nový ráz a velmi jej ozvláštnila až k nečekanému zájmu publika.

Z nabídky workshopů, tradičně zaměřených na aktuální trendy ve světové audiovizuální produkci ve spojení s edukativní složkou, jsme se letos zaměřili na trend zavádění mediální výchovy do školních osnov. Tento workshop, určený nejen veřejnosti, ale především pedagogům a studentům, vedl přední český odborník na toto téma, PhDr. et ThDr. Radek Mezulánik, Ph.D.. Další workshopy vedli dlouholetý fotograf rallye Dakar Petr Lusk a kameraman Jaromír Šedina, spolupracovník např. světoznámého mexického režiséra Guillerma del Toro, který pohovoří o své intenzivní spolupráci se zahraničními filmovými štáby. Tyto workshopy jsou koncipovány jako interaktivní, spojené s prezentací a ukázkami z produkce obou odborníků. Významnou součástí doprovodného programu bude projekce klasického snímku němé éry „Pandořina skříňka“ G.W. Pabsta, kterou na klavír exkluzivně doprovodí jeden z nejuznávanějších evropských hudebníků, specializujících se na umělecký hudební doprovod němých filmů, Rakušan Gerhard Gruber.

V porotě byli držitel loňské Grand Prix – mladý finský režisér Oskari Sipola, dále český režisér, držitel řady významných ocenění, David Ondříček, belgický herec a producent Eric da Costa, uznávaná britská pedagožka a porotkyně Carol Poole z univerzity Edge Hill a francouzský filmový producent a pravnuk jednoho z nejvýznamnějších světových průkopníků filmového umění, Augusta Lumiéra, Didier Trarieux-Lumiére. Ten také v rámci besedy exkluzivně prezentoval vzácné rodinné fotografie.

V hudební části doprovodného programu, zaměřeného na mladé publikum, vystoupili mj. progresivní a odbornou veřejností vysoko hodnocené české kapely, kytarová Airfare a reggae skupina Pub Animals, nositelé hudební ceny Anděl.

Největší novinkou letošního ročníku bylo prodloužení festivalu o jeden celý den. Dali jsme mu pracovní název „factory day“. Továrna v názvu pouze určuje místo, kde se bude program odehrávat, nikoliv však jeho náplň. Čtvrteční den byl věnován především prezentaci píseckých uměleckých skupin, které sídlí v bývalé továrně na textil - Jitexu. Díky mladým umělcům našla továrna nové využití. Svoji zkušebnu zde má např. skupina ZIP – taneční skupina, která nedávno získala titul Mistra světa. Je zde také společnost game4factory, kterou založil tanečník věhlasné skupiny UNO. Tato společnost postupně přetváří průmyslový objekt v umělecké prostory s tanečními, projekčními a hudebními sály. V rámci tohoto rozsáhlého projektu bylo pamatováno i na nejmenší – tvůrčí dílny, taneční sály, zkušebny a herny. Nedávno zde byla otevřena jedna ze 4 nejmodernějších horolezeckých stěn v republice. Rozhodli jsme se tedy nabídnout návštěvníkům všech věkových kategorií možnost navštívit tyto prostory a vybrat si z bohaté programové nabídky festivalu.


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Facebook i-Vysočina.cz

REKLAMA