kulate stoly vysocinyKulaté stoly Vysočiny je nový projekt, který do regionu pozve zajímavé osobnosti nejen z Vysočiny a ve zhruba dvouhodinové debatě otevře zajímavá témata. Hostem prvního diskusního setkání se zástupci významných firem a organizací z Vysočiny byl hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. 

Kulaté stoly Vysočiny, které od května začala pořádat společnost AUTHORIA se inspirovaly stejným formátem setkání, který v Praze připravuje již řadu let pan-evropská společnost Comenius. Autorem konceptu kulatých stolů je prezident Comenia Karel Muzikář. Ten byl také hostem prvního diskusního setkání na Vysočině a svolil, aby pořadatelé použili stejnou podobu setkání také na Vysočině. „Naší snahou bylo nabídnout zástupcům firem a organizací z Vysočiny zajímavý prostor pro debatu s hosty nejen z regionu,“ přiblížila setkání zástupkyně pořadatele Ing. Marie Rubišarová Medová z firmy AUTHORIA. Pořadatelé Kulatých stolů Vysočiny mají již nyní příslib účasti i zástupců vlády na dalších setkáních.

REKLAMA

host hejtman behounek

Zhruba dvouhodinové debaty v Hotelu Gustav Mahler se při prvním setkání zúčastnilo přibližně 50 hostů, kteří měli jedinečnou příležitost diskutovat s hostem na aktuální témata v regionu a přednést také své potřeby na veřejném fóru. Mezi tématy, o kterých osobnosti z Vysočiny debatovali s hejtmanem Běhounkem, byla jak aktuální oprava dálnice D1, tak i problematika dopravní infrastruktury Vysočiny a její využívání firmami podnikajícími v regionu. Během debaty padly také otázky na strategický rozvoj kraje a situaci v jednotlivých oblastech podnikání.

host muzikar karel

Například předseda DD Lukavec Pavel Kříž mluvil o složité situaci na trhu s dřevem, která má dopad i na podnikání firem z Vysočiny. První host kulatých stolů mluvil i o situaci v krajském zdravotnictví a školství. Partnerem prvního setkání významných osobností Vysočiny byla jihlavská firma PSJ.


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

Facebook i-Vysočina.cz

REKLAMA