OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Z celkových čísel vyplývá, že v minulých letech docházelo k mírnému nárůstu prostředků vynaložených na údržbu a opravy. Pokud se potvrdí očekávání pro letošní rok, bude čerpání o cca 2 100 mil. Kč vyšší, což je o 28 % více než v roce 2013. Pro příští roky se počítá s dalším nárůstem prostředků určených na údržbu a opravy komunikací ve správě ŘSD. Zvýšené prostředky se projeví ve zlepšeném stavu komunikací.

V minulých letech se ŘSD nepodařilo využít všechny prostředky vyčleněné v rozpočtech SFDI na opravy a údržbu. „Příčinou byla opakovaná rozhodnutí ministrů dopravy ČR nebo generálních ředitelů ŘSD ČR o pozastavení akcí, dále to byly problémy v přípravě akcí a v plánování jejich realizace“ říká Soňa Křítková, pověřená řízením ŘSD ČR. Realizace akcí se tak dostávala do nepříznivého klimatického období a práce musely být na několik měsíců přerušovány nebo zahajovány až v následujícím roce. Další skutečností, proč nemohlo ŘSD ČR v minulosti plně využít přidělené finanční prostředky, je špatná legislativa, která dovoluje neopodstatněná napadání výběrových řízení ze strany některých neúspěšných uchazečů a různých zájmových sdružení.

REKLAMA

1)    Významné opravy dálnic dokončené v letošním roce, případně pokračující i v roce následujícím:

D1 Oprava AB vozovky v km 9,4 - 1,275 vlevo
-    oprava komunikace v délce 8,1 km za cca 315 mil. Kč.
D1 Rekonstrukce CB vozovky v km 229,5 – 226,15 vlevo
-    oprava komunikace v délce 3,3 km za cca 91 mil. Kč.
D8 Oprava AB vozovky km 2, 248 – 5,151 vpravo
-    oprava komunikace v délce 2,9 km za cca 107 mil. Kč.
D11 Oprava CB vozovky km 7,8-13,7 vpravo
-    oprava komunikace v délce 5,9 km za cca 130 mil. Kč.
D2 Oprava AB a CB vozovky km 42,7 - 48,7 vpravo
-    oprava komunikace v délce 6 km za cca 125 mil. Kč.

2)    Významné opravy silnic I. třídy dokončené v letošním roce, případně pokračující i v roce následujícím:

I/14 Harrachov – Valteřice
-    rekonstrukce komunikace včetně opěrných, zárubních a obkladních zdí v délce 10,2 km za cca 395 mil. Kč
R7 Praha – Knovíz levá strana II. etapa
-    oprava komunikace za 210 mil. Kč
R56 Ostrava – Frýdek-Místek
-    oprava komunikace v délce 6 km za více než 150 mil. Kč
I/14 Rudník - Čistá
-    oprava opěrných zdí a oprava vozovky úsek cca 3 km za 140 mil. Kč
I/67 Karviná – Český Těšín
-    oprava komunikace v délce10,7 km za cca 117 mil. Kč
I/34 Vodná – Pravíkov
-    oprava komunikace v délce 6,5 km za cca 65 mil. Kč
I/38 Hrdlořezy – Čistá
-    rekonstrukce komunikace v délce 2,2 km za cca 75 mil. Kč

3)    Opravy mostních objektů:

I/48 estakáda Frýdek Místek ev. č.  48-051 za cca 107 mil. Kč
I/58 Šance most ev. č. 56-101 za 88 mil. Kč
R7 Knovíz most ev. č. 7-016 - rekonstrukce mostu za cca 77 mil. Kč
D5 Oprava mostu D5-008 v km 5,418 a optimalizace přilehlých přejezdů SDP za cca 55 mil. Kč

Přehled o prostředcích vynaložených na údržbu a opravy komunikací ve správě ŘSD obsahuje následující tabulka. Jedná se o prostředky poskytnuté SFDI na základě uzavřené smlouvy. Doplněna je i částka za údržbu hrazená Ministerstvem dopravy na základě smluv MD s dodavateli.

Rekapitulace finančních prostředků

       
         

(mil. Kč)

rok

2010

2011

2012

2013

2014 (plán)

údržba silnic I. třídy

1 247

1 371

1 396

1 659

2 000

opravy silnic I. třídy

3 299

3 191

3 853

3 408

4 500

údržba dálnic

400

959

1 195

1 180

1 300

opravy dálnic

786

982

674

1 000

1 500

celkem

5 732

6 503

7 118

7 247

9 300

           

investice do 20 mil. Kč

268

179

304

252

337

           

smlouvy MD ČR

1 732

997

1 076

1 113

1 031


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

REKLAMA