OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

V rámci oficiální návštěvy Kraje Vysočina navštívil dne 10. října 2015 firmu Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě předseda Vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Jeho návštěvě byli přítomni náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöckelová, náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Předsedu vlády přivítal Klaus Peter Fouquet, reprezentant Bosch Group v České republice a generální ředitel společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o., a představil aktivity Bosch Group v České republice, včetně hospodářských výsledků. Během prezentace byla s předsedou vlády diskutována i důležitá témata jako například nástroje flexibilního zaměstnávání v Zákoníku práce, nedostatek technicky vzdělané pracovní síly a spolupráce se školami. Cíleně se pak hovořilo o zapojení firmy Bosch v projektu Pospolu. Tento projekt se ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zaměřil na rozšíření praktické části výuky v rámcových školních programech středních škol. Pilotní fáze projektu proběhla v závodech Bosch v Jihlavě a Českých Budějovicích.

REKLAMA

Během následné prezentace závodu představil technický ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o. Stefan Hamelmann předsedovi vlády výrobní program firmy a oblast výroby vysokotlakých dieselových čerpadel řady CP4 pro systém Common Rail.

Předseda vlády vyslovil firmě Bosch a závodu firmy Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě, jako největšímu regionálnímu zaměstnavateli a investorovi, své uznání. Velmi na něj zapůsobil celkový dojem z prohlídky závodu, čistota prostředí, vynikající dosahovaná kvalita, jakož i inovativní dieselové technologie firmy Bosch. Předseda vlády využil možnosti pohovořit s některými výrobními zaměstnanci a zástupci odborových organizací. Ocenil předdůchodový program pro zaměstnance, vysokou flexibilitu zaměstnanců a skutečnost, že firma ekonomicky roste a nabízí v Kraji Vysočina stabilní zaměstnání a flexibilní pracovní místa. Zároveň ocenil, že aktivity firmy v oblasti tématu Průmysl 4.0 (digitalizace výroby) dokládají vysokou technickou kompetenci závodu Jihlava a podtrhují tak i jeho vynikající konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.

sobotka navsteva BOSCH 10102015 2

Uvítání předsedy Vlády České republiky Bohuslava Sobotky ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Zprava doleva: Bohuslav Sobotka a reprezentant Bosch Group v České republice Klaus Peter Fouquet.

sobotka navsteva BOSCH 10102015 3

sobotka navsteva BOSCH 10102015 4

sobotka navsteva BOSCH 10102015 5

Foto z programu prohlídky výroby.

sobotka navsteva BOSCH 10102015 6

Představení výrobního programu Bosch Diesel s.r.o. Zleva doprava: technický ředitel Bosch Diesel s.r.o. Stefan Hamelmann, vedoucí výroby MFH Jiří Dvořák, Klaus Peter Fouquet, Bohuslav Sobotka, náměstci hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl a Vladimír Novotný, radní Kraje Vysočina Jana Fialová.

sobotka navsteva BOSCH 10102015 7

Uprostřed: Alena Bartešová - skupinová vedoucí oddělení TEF35 firmy Bosch Diesel s.r.o. při prezentaci projektu „Průmysl 4.0“ (digitalizace výroby).

sobotka navsteva BOSCH 10102015 8

Premiér Bohuslav Sobotka využil možnosti a během prohlídky výroby krátce pohovořil se zaměstnanci. Na obrázku v rozhovoru s Josefem Poulem, výrobním zaměstnancem obrábění přírub CP4.

sobotka navsteva BOSCH 10102015 1

Předání daru - model vysokotlakého dieselového vstřikovacího čerpadla CP4.

REKLAMA