REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Kraj Vysočina poskytuje svým městům a organizacím poradenství v oblasti snížení nákladů na energie a zvýšení ochrany životního prostředí. Po veřejném osvětlení se další etapa programu Vysočina šetří energie nově týká také dopravy. Partnerem projektu je společnost E.ON a portál CNG+.

Cílem programu Vysočina šetří energii je podporovat myšlenku úspory energií a ochrany životního prostředí v kraji, který je považován za nejčistší v České republice. Po veřejném osvětlení se nově věnuje také oblasti alternativní dopravy, která dává organizacím prostor k úspoře významných finančních prostředků prostřednictvím přechodu na palivo CNG. To podle dosavadních zkušeností přináší úsporu 30-50 % provozních nákladů oproti benzínu či naftě. Významný je také jeho vliv na kvalitu životního prostředí – vozy na CNG vypouští do ovzduší až o 90 % méně emisních plynů.

REKLAMA

Společnost E.ON v projektu zajišťuje nezávislé poradenství. To se týká zejména kalkulace provozních nákladů v případě, kdy obec nebo jiný subjekt kraje uvažuje o nahrazení současných vozidel automobily na zemní plyn. Vše přitom probíhá prostřednictvím portálu www.vysocinasetrienergii.cz. „Organizace nebo město po přihlášení do portálu zadá údaje o svém vozovém parku. My je analyzujeme a organizaci se dostává doporučení, jak se jí přechod na CNG vyplatí. E.ON zajišťuje analýzu, následně už organizace postupuje samostatně, nebo si dohodne další postup s Krajem Vysočina," vysvětluje Tomáš Kubín, vedoucí oblastního managementu společnosti E.ON Česká republika.

Zájem o využití CNG v provozu ve veřejné dopravě je patrný po celé ČR – na Vysočině město Tábor provozuje 38 vozidel na zemní plyn včetně komunální techniky, v Brně od července přibylo 12 nových CNG autobusů, na něž město získalo státní dotace. Zájem o CNG je také u organizací Kraje Vysočina. „Při představení projektu byl zřejmý velký zájem jednotlivých organizací. Aktuálně analyzujeme výhody přechodu na CNG pro první organizace státní správy a úspory se pohybují minimálně v desítkách tisíc korun ročně," dodává Tomáš Kubín.

Kraj Vysočina je prvním krajem v České republice, který umožní analýzu úspor při využití alternativních paliv všem svým příspěvkovým organizacím. „Vedení Kraje Vysočina spatřuje ve využití CNG ve vozovém parku subjektů zřizovaných krajem především rychlou cestu, jak podstatně snížit provozní náklady a pochopitelně také přispět k tomu, aby Vysočina zůstala i nadále nejčistším krajem v republice. Věříme, že se k nám přidají i ostatní kraje a pomohou tak naplnit to, co Vláda České republiky i Evropská unie prosazují,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. V dalších etapách se projekt Vysočina šetří energii zaměří také na snížení energetické náročnosti veřejných budov a úsporné osvětlení interiérů.

O společnosti E.ON Energie a.s.

Energetická společnost E.ON patří v oblasti aktivit podporujících využívání CNG mezi hlavní hráče na českém trhu a v tomto ohledu se zároveň řadí mezi nejaktivnější společnosti.

Strategie E.ON se v oblasti CNG opírá o tři hlavní pilíře. Výstavba a provoz veřejné infrastruktury (veřejné plnicí stanice CNG), dále vývoj unikátních produktových balíčků s jasnou ekonomickou a ekologickou výhodou pro zákazníka a v neposlední řadě se jedná o nabídku individuálních řešení areálových plnicích stanic, šitých na míru dle požadavků zákazníka. Mezi další významné aktivity patří osvětová činnost. Díky podpoře CNG dáváme našim zákazníkům možnost provozovat jejich vozidla ekologičtěji a efektivněji, čímž jim pomáháme šetřit peníze i přírodu.

V současné době provozuje E.ON vlastní vozový park vozidel s pohonem na CNG, který je tvořen více než 70 vozy – od servisních vozů, přes referentské až po vozy manažerské.


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Úspory energie sledujte na EnergyTV

REKLAMA