OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

V minulém roce odvedl Celní úřad pro Kraj Vysočina do státního rozpočtu téměř 604 milionů korun. Celníci nevybírají pouze clo, daně a ostatní poplatky, ale bojují i proti daňovým únikům a provádějí kontrolní činnosti dle svěřených kompetencí.

Nejvýraznějším odvodem do státního rozpočtu je výběr spotřební daně, daně z energetických produktů – tzv. energetických daní. Z celkové částky bezmála 465 milionů korun bylo vyinkasováno za SPD z minerálních olejů 274 milionů, z piva a vína 152,8 milionu, z lihu 32,5 milionu a tabákových výrobků 0,8 milionu. Dalších 3,97 milionu celníci vybrali na dani ze zemního plynu a elektřiny.  
      
Na cle ze zboží, které je na území České republiky dovezeno ze zemí mimo Evropskou unii, byla vybrána částka převyšující 116 milionů korun, což je meziroční nárůst o 10 procent. Následnou kontrolou po propuštění zboží v dovozu bylo doměřeno 749 tisíc korun, kdy nejčastějším pochybením bylo uvedení nesprávného sazebního zařazení zboží v celním prohlášení.

REKLAMA

V regionu Vysočina je cca 200 kilometrů zpoplatněných komunikací, kde se provádí kontrolní činnost. V rámci výkonu státního dozoru v silniční dopravě provedli pracovníci mobilních hlídek v uplynulém roce přes 3 300 kontrol. V 1 774 případech nebylo řádně zaplaceno mýtné. Od řidičů nákladních vozidel a autobusů vyinkasovali v blokovém řízení téměř 600 tisíc korun. Ve 453 případech řešili přestupky řidičů bez platné dálniční známky s výběrem pokut ve výši téměř 400 tisíc korun. Přes tisíc případů přestupků nebylo pokutováno na místě, ale bylo postoupeno do správního řízení. Celkem bylo vystaveno 50 kusů náhradních povolení pro nákladní automobily s výší poplatku 1,1 milionu korun. Kraji Vysočina bylo na kaucích odvedeno 57 tisíc korun, a to z kontrolní činnosti týkající se dodržování bezpečnostních přestávek řidičů podle mezinárodní dohody AETR.

V rámci agendy dělené správy bylo převzato pracovníky téměř 18 tisíc rozhodnutí (pokuty Policie ČR, ostatní pokuty, poplatky a jiné odvody uložené jinými správními orgány). V rámci vymáhání uložených platebních povinností vydali přes dva tisíce exekučních příkazů a odvedeno bylo cca 20 milionů korun do státního rozpočtu.  

Jednou z dalších kompetencí, které sice neovlivňují fiskální stránku příjmové části státního rozpočtu, ale jsou součástí práce celníků, je kontrola nelegální zaměstnanosti cizích státních příslušníků. V rámci toho bylo provedeno 60 kontrol různých firem a provozoven na Vysočině. U 153 osob bylo zjištěno pochybení ze strany zaměstnavatele, který nesplnil oznamovací povinnost vůči úřadu práce a v 36 případech neměli cizinci platné pracovní povolení nebo jinou pracovněprávní smlouvu. Tato porušení byla předána Oblastnímu inspektorátu práce v Českých Budějovicích k zahájení správního řízení a uložení sankce.


Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

REKLAMA