REKLAMA

Dva nové speciální vozy pro zásahy u požárů elektrorozvodů a dalších elektrozařízení mají od srpna k dispozici hasiči na Vysočině. Za jejich pořízením stojí spolupráce Kraje Vysočina, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a společnosti E.ON. Nové zásahové vozy používají k hašení oxid uhličitý a pohánět je budou motory na CNG – stlačený zemní plyn. V ČR se jedná o vůbec první zásahové vozy IZS, které využívají tento alternativní pohon.

Na nákup obou hasičských vozidel přispěla z poloviny právě společnost E.ON, která uhradila částku tři miliony korun z celkové šestimilionové investice. Jedná se tak o další konkrétní příklad spolupráce mezi společností E.ON a Krajem Vysočina v rámci projektu Vysočina šetří energii. „Díky pomoci společnosti E.ON má hasičský záchranný sbor na Vysočině jako první v republice dvě zásahová vozidla na CNG pohon. Jménem E.ON Distribuce mohu říct, že jsem velice rád, že má hasičský sbor v Jihlavě maximální snahu zabezpečit na Vysočině vysokou efektivitu při hašení požárů na elektrozařízeních. Oba vozy tomu bezesporu napomohou. To byl také důvod našeho rozhodnutí podpořit jejich nákup – i s ohledem na naši již tři roky trvající spolupráci v projektu Vysočina šetří energii,“ prohlásil Michael Fehn, jednatel E.ON ČR.

REKLAMA

Oba nové zásahové vozy mají i své neformální jméno – Sněhurka. Plynový hasičský automobil „Sněhurka“ je určen k provádění hasebního zásahu pomocí oxidu uhličitého, který je vhodný k hašení elektrického zařízení pod napětím, hořlavých kapalin a plynů. Při expanzi CO2 v proudnici dochází k poklesu teploty až na -76 ºC, přičemž část CO2 přechází do pevné fáze, jež má podobu sněhových vloček. Proto příměr se Sněhurkou. Sněhurky budou využitelné nejen u případných požárů rozvoden či elektroinstalací, ale také při akcích, jako je například mistrovství světa v biatlonu, kde riziko případného požáru spočívá v desítkách kilometrů kabelů a televizních rozvodů přenosových vozů.

Pohon na CNG (stlačený zemní plyn) navíc sníží provozní náklady o více než 50 % oproti běžnému pohonu. Další výhodou alternativního pohonu je i nižší množství prachových částic z motoru. Pro srovnání – staré velkoobjemové dieselové motory nákladních vozidel v normě EURO 3 uvolňovaly za rok až šest tun prachových částic v závislosti na počtu ujetých kilometrů. Nová vozidla mají nádrž na 34 kilogramů zemního plynu, na které ujedou přibližně 350 kilometrů. K tomu mají také záložní benzínovou nádrž. Takto upravená hasičská zásahová vozidla s pohonem na CNG jsou v ČR technickým unikátem. Volba alternativního pohonu je důkazem, že i přes dosavadní potíže s parkováním vozidel na CNG v podzemních garážích bere hasičský záchranný sbor alternativní pohon jako výzvu.


Úspory energie sledujte na EnergyTV

 

REKLAMA