Život je dar. To je název benefiční akce, která se v měsíci lednu uskutečnila ve Zlíně. Cílem je podpořit pacienty, kteří se statečně perou s různými formami rakoviny. Po skončení benefičního dne se suma vybraná pro zlínskou onkologii ustálila na částce téměř 367 tisíc korun. Přispívat lze i nadále na transparentní účet, a to až do 1. března, kdy bude celý výtěžek předán Komplexnímu onkologickému centru ve Zlíně. Záštitu nad akcí převzalo také město Zlín prostřednictvím náměstka zlínského primátora Jiřího Korce.

„Těší mě, kolik lidí se tohoto benefičního dne zúčastnilo a jaký ráz tato akce letos zvolila. Vzhledem k účasti a podpoře soukromých společností i sportovců je zřejmé, že občanům našeho města nejsou lhostejné osudy druhých. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří sbírku jakýmkoliv způsobem podpořili, i těm, kteří tak teprve do konce února učiní. Věřím, že pokud ‚vysněnou‘ metu 500 tisíc nepřekoná sbírka letos, tak příští rok již tato meta padne,“ uvedl Jiří Korec.

REKLAMA

V minulém ročníku bylo sto procent z výtěžku předáno k nákupu nových infuzních systémů na komplexním onkologickém oddělení KNTB ve Zlíně, které pomáhají pacientům s nádorovým onemocněním lépe zvládat každodenní boj s nemocí. V letošním roce je celá částka určena na nákup nového polohovacího stolu pro ozařování s přesností ozáření na 1 mm.

„Život je dar je vynikající akce, která umožňuje mnoha lidem pomáhat. Všem, kteří přispěli či ještě přispějí, patří naše uznání,“ doplnil také primátor Zlína a zároveň lékař Miroslav Adámek.

Lidé, kteří sympatizují s myšlenkou a chtějí podpořit pacienty Komplexního onkologického centra ve Zlíně, mají stále šanci – mohou zaslat finanční příspěvek na transparentní účet s číslem 107-9060230247/0100.

„Řada z vás si třeba řekne, že nemůže přispět tolik nebo ta částka, kterou přispět může, je malá a nic nezmění. To vůbec není pravda. Když si milion lidí řekne, že nepřispěje padesát nebo sto korun, víte, jaká to je suma? A rozhodně si neříkejte, že jako jedinec nic nezměníte,“ říká Petr Suchoň, moderátor TV Nova, zlínský rodák a ambasador benefičního dne.

Letošního ročníku se zúčastnilo 1107 lidí. Novinkou byl také fotbalový turnaj nebo ples.

„Věříme, že tato naše i vaše činnost má smysl. Pokud totiž budeme dělat, že se nás to netýká, nikdy se situace nezlepší, právě naopak – zhorší se. Život je dar, tak pojďme společně bojovat za dobrou věc,“ vzkazují závěrem členové organizačního týmu.