Petr Zelenka obžalovaný z heparinových vražd dnes přišel k soudu a poprvé po 14 měsících ukázal svou tvář. Ohnutý a s tichým hlasem vypovídal před hradeckým senátem Krajského soudu. Opakovaně si utíral slzy a bránil se tím, že nikoho nechtěl zabít. Prý jen potřeboval, aby na oddělení byla "akce". PŘINÁŠÍME EXKLUZIVNÍ VIDEO - PETR ZELENKA PO ROCE POPRVÉ PŘED ZRAKY VEŘEJNOSTI.


REKLAMA
Sedmnáct Zelenkových obětí podle Obžaloby Milan Škoudil (*1946) - od 12. května do 6. června mu Zelenka třikrát neoprávněně ordinoval heparin. „Tomu jsem podal heparin jako prvnímu." František Škvařil (*1938) - první vražda. Od 8. do 10. června mu Zelenka aplikoval heparin dvakrát. „Nedokážu si ho vybavit. Všichni lidé vypadali stejně. O jeho smrti jsem se dověděl z novin." Marie Henslová (*1947) - druhá vražda. Z 15. na 16. června dostala smrtelnou dávku heparinu. „Paní Henslová byla napojena na dialýze. O smrti jsem se dozvěděl z tisku." Pavel Tláskal (*1924) - třetí vražda. 21. června během Zelenkovy služby dostal injekci heparinu. „Nevím, kolikrát jsem mu podal heparin." Jaroslav Kohlmayer (*1946) - čtvrtá vražda. Od 24. června do 2. července dostal celkem dvě dávky heparinu. „Nevím, jestli jsem mu heparin vůbec podal." Jaroslav Ruprecht (*1949) - nejmladší oběť. Jednu dávku heparinu mu Zelenka podal 30. června. „Nedokážu říct nic k panu Ruprechtovi." Ivo Řípa (*1928) - pátá vražda. Jednu smrtelnou dávku mu Zelenka píchnul 9. července. „Nevybavuji si blíže. O smrti jsem se také dověděl z novin." Miroslav Pajer (*1944) - přežil Zelenkovu službu z 25. na 26. července. Během ní mu zdravotník podal jednu dávku heparinu. „Pamatuji si, že jsem mu heparin podal jednou." Markéta Žáková (*1944) - přežila Zelenkovu „léčbu" z noční služby z 31. července na 1. srpna. „Myslím, že byla přeložena z našeho oddělení. Víc si nepamutuji." Karel Hermann (*1947) - jednu dávku heparinu dostal 11. srpna. „Nepamatuji si na něj." Václav Nový (*1946) - šestá vražda. Smrtelnou dávku dostal 21. srpna. „Nepamatuji si nic k panu Novému." Marie Šimůnková (*1940) - sedmá vražda. Umírá 25. srpna, v den, kdy jí Zelenka aplikoval heparin. „Nevím, že zemřela." Věra Horáková (*1949) - od 26. srpna do 3. září jí Zelenka podal celkem tři dávky heparinu. Věra Horáková umírá 4. září, nepodařilo se však prokázat přímou souvislost mezi injekcí heparinu a příčinou úmrtí. „Kdy u nás ležela, nevím. Kolikrát jsem podal heparin, také nevím." Marie Doležalová (*1936) - přežila injekci heparinu ordinovanou 28. srpna. „Nevím, zda zemřela, nebo byla přeložena." Jaroslav Motl (*1944) - dvě dávky heparinu mu Zelenka ordinoval od 22. do 25. září. „Toho si pamatuji z mých posledních služeb. Podal jsem mu heparin během noční služby. Byl po autonehodě." Marie Fialová (*1923) - nejstarší Zelenkova oběť. Nepodařilo se ovšem prokázat souvislost heparinu s její smrtí ze dne 24. září. „Heparin jsem jí podal během posledních služeb."