Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zahájila revitalizaci podstatné části železniční trati číslo 240. Stavět se bude v úseku Zastávka u Brna – Krahulov, který měří celkem 45,6 kilometru. V souvislosti s tím také koncem července začala mezi Náměští nad Oslavou a Okříškami nepřetržitá výluka, která potrvá až do 8. prosince.

„Cílem stavebních prací je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti spojené se zkrácením jízdních dob a také vyšší bezpečnost na železničních přejezdech. Rekonstrukcí projdou železniční stanice Třebíč a zastávky Vysoké Popovice, Vladislav a Třebíč-Borovina,“ říká náměstek ředitele Stavební správy východ SŽDC Viktor Vik. Jak dodává, díky tomu budou odpovídat současným i výhledovým požadavkům objednavatelů osobní dopravy, přínosem pro cestující pak bude vybudování nových nástupišť vybavených přístřešky.

REKLAMA

Zvýšení traťové rychlosti až na 100 kilometrů za hodinu bude dosaženo úpravou geometrické polohy koleje a zvýšením příčného převýšení koleje v traťových obloucích. V některých úsecích bude rovněž provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku. V úsecích, kde je omezujícím faktorem pro úpravu rychlosti železniční přejezd, dojde ke zvýšení jeho zabezpečení. K větší bezpečnosti provozu pak přispěje nové traťové zabezpečovací zařízení.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby s názvem Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna činí 1 248 000 000 korun bez DPH. Projekt bude navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2. Financování z národních zdrojů zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je společnost Strabag Rail.

Zatímco letos bude těžištěm prací úsek z Náměště nad Oslavou do Krahulova, příští rok se stavbaři přesunou na navazující část trati ze Zastávky u Brna do Náměště nad Oslavou. Některé opravné práce si však letos do 12. srpna vyžádají nepřetržitou výluku i v tomto úseku. Úplně hotovo by mělo být v závěru června příštího roku.