Zástupci města v pátek 11. září slavnostně otevřeli veřejná prostranství v Třebíči-Borovině. Revitalizace přibližně tří hektarů brownfieldu v areálu bývalé továrny BOPO trvala zhruba rok a dva měsíce a celková výše nákladů byla 41 milionů. Město pro revitalizaci získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 70 procent, zbylých třicet procent hradilo z vlastních zdrojů.

„Letos jsme zde již na několikátém slavnostním stříhání pásky a s každou další malou slavností v tomto areálu si já osobně stále více uvědomuji, jak důležité, prozíravé a správné bylo rozhodnutí se do revitalizace pustit. Nesmírně si vážím těch, kteří revitalizaci celého areálu iniciovali. Byli to třebíčští podnikatelé a také moji předchůdci ve vedení města,“ zahájil slavnostní otevření starosta Pavel Janata.

REKLAMA

Foto: archiv města

Proč si Borovina zasloužila finanční příspěvek, to prozrazují slova místostarosty Pavla Pacala. „Dotace, kterou jsme na revitalizaci získali, byla přímo určena na podporu projektů, kde spolupracuje soukromý a veřejný sektor, a to bylo jako šité na míru právě naší Borovině. Vzniklo zde šest nových parkovišť s 93 parkovacími místy. Délka rekonstruované silnice je 850 metrů, plocha nově založené či rekonstruované zeleně je téměř půl hektaru. V současnosti je zde zaměstnáno zhruba 200 lidí,“ shrnul fakta místostarosta.

Takovému výsledku ale zpočátku nic nenasvědčovalo. „V roce 2007, když se otevřel Regionální operační program na veřejná prostranství, za námi přišla paní Černá s tím, že v Třebíči je zanedbaná oblast Borovina a že město vidí příležitost tuto část zvelebit. Paní Černou jsme odrazovali s tím, že nemůžeme podpořit veřejné prostranství, když ještě nežijí ty budovy. V té době se namanul projekt Alternátoru a začal se rozvíjet projekt Domu dětí a mládeže. Začali jsme věřit tomu, že to Třebíč myslí vážně a že se to podaří,“ vzpomínala Erika Šteflová z Regionálního operačního programu.

V areálu jsou zhotoveny kompletní nové inženýrské sítě, dopravní napojení, doprovodná infrastruktura jako veřejné osvětlení, obnovené či nové chodníky, parkoviště i stezka pro cyklisty, dále plochy pro volnočasové aktivity, multifunkční a dětské hřiště, přírodní amfiteátr i ohniště pro zvýšení atraktivity lokality.

Mezi další plány místních podnikatelů patří také vybudování supermarketu. Uvedl to zástupce společnosti JMA Miloslav Pop s tím, že předběžná jednání vede s řetězcem Billa. Richard Horký, firma TTS, zase plánuje do Boroviny přestěhovat sídlo své společnosti a přestavět budovu tzv. Experimentu na 56 mezonetových bytů včetně 56 parkovacích stání. Budova společnosti Selva shoes dostane novou fasádu a v plánu je také kavárna s cukrárnou.

Slavnostního otevření se zúčastnila také Simeona Zikmundová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, ředitel Vodárenské akciové společnosti Jaroslav Hedbávný, za Lesy ČR Aleš Rusek, majitelé pozemků v Borovině a další hosté.