Město Třebíč informuje o právě prováděné podzimní deratizaci. Hubení hlodavců ve městě a městských částech potrvá od poloviny října do 27. listopadu, uskuteční se ve čtyřech etapách.

„Žádáme majitele a správce všech objektů, aby před vlastní deratizací provedli preventivní opatření, která mají zamezit přístupu hlodavců do objektu a k potravě. Opatření spočívají především ve vyčištění sklepů, prostorů pro uložení popelnic, pozavírání sklepních oken, utěsnění kanalizačních vpustí ve sklepních prostorách domů a dodržování hygienického ukládání odpadů,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Pavel Vosátka.

REKLAMA

Majitelé i nájemníci musí zajistit deratizační firmě vstup do objektů a umožnit tím provedení deratizace. Firma zase musí přípravky pro deratizaci umisťovat tak, aby nebyly dostupné dětem a domácím zvířatům. Nástrahy pak musí ukládat do staniček s viditelným označením Jed nebo Nástraha proti hlodavcům.

„Je nutné, aby na celé akci spolupracovali městský úřad, krajská hygienická stanice, deratizační firma i majitelé jednotlivých objektů, v jednotném, předem odsouhlaseném termínu. Jedině takto je možné zajistit úspěšnost akce a tím i řádné využití peněz, které jsou na deratizaci vynaloženy,“ dodal Vosátka.

Ukončení podzimní deratizace včetně dosypu a sběru uhynulých hlodavců je stanoveno k datu 27. 11. 2015.